Пореска Управа Републике Српске > Предузетници > Прописи о надлежности и раду ПУРС

ПРОПИСИ О НАДЛЕЖНОСТИ И РАДУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

 

Број ПРОПИСИ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи о пореском поступку и пореским процедурама
1. Закон о пореском поступку Републике Српске 78/20 13.08.2020.
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку 37/22 06.05.2022.
1.2. Закон о пореском поступку Републике Српске 102/11 01.01.2012.
1.3. Исправка Закона о пореском поступку Републике Српске 108/11 01.01.2012.
1.4. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку 67/13 16.08.2013.
1.5. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 31/14 02.05.2014.
1.6. Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике Српске 44/16 11.06.2016.
2. Закон о одгођеном плаћању пореског дуга 94/15 24.11.2015.
2.1. Закон о измјенама и допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга 28/21 08.04.2021.
3. Закон о пореском систему Републике Српске 62/17 29.06.2017.
4. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у пословним трансакцијама 31/18 24.04.2018.
5. Закон о отпису потраживања 32/02 20.06.2002.
5.1. Закон о допунама Закона о отпису потраживања 83/05 21.09.2005.
5.2. Закон о допунама Закона о отпису потраживања 34/09 12.05.2009.
5.3. Закон о измјени Закона о отпису потраживања 112/23 30.12.2023.