Poreska Uprava Republike Srpske > Računi budžeta RS, opština i gradova > Računi javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate
Računi javnih prihoda Republike Srpske za opšte uplate
RB NAZIV BANKE BROJ RAČUNA
1 “ATOS BANK” a.d. Banja Luka 567-241-82000004-96
2 „NLB Banka“ a.d. Banja Luka 562-099-00000556-87
3 Uni Credit Bank a.d. Banja Luka 551-001-00008915-56
4 Banka Poštanska štedionica, a.d. Banja Luka 571-010-00002020-18
5 Addiko Bank a.d. Banja Luka 552-000-00026269-20
6 Naša banka a.d. Bijeljina, Filijala Banja Luka 554-004-00000192-37
7 „NOVA BANKA“ a.d. Banja Luka 555-000-08053684-17
8 MF banka a.d. Banjaluka 572-103-00000090-72