Резултати јавне конкуренције и Закључак

Број: 06/1.01/0204-120.2-50.10/24

Дана: 23.04.2024. године

 

На основу члана 18. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), Пореска управа Републике Српске објављује

 

РЕЗУЛТАТЕ ЈАВНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

 

Јавни конкурс je објављен у дневном листу „Глас Српске“, дана 06.03.2024. године. Интервју са кандидатима je обављен 23.04.2024.  године.

 

На основу Листе успјешних кандидата, коју је сачинила Комисија за спровођење поступка избора намјештеникa, објављују се резултати јавне конкуренције за радна мјеста:

 

1.1. Сарадник за обраду уплата – Одјељење за обраду налога ПУРС, Сектор за централну обраду пореских докумената – Сједиште, прима се 1 (један) кандидат на неодређено вријеме;

 

 

1 Ђорђе Умићевић број додијељених бодова 14
2 Невена Кременовић број додијељених бодова 13
3 Јелена Недимовић број додијељених бодова 12

 

 

 

 

1.3. Портир – Сједиште, Одјељење за правне и опште послове, Сектор за заједничке послове; примају се 2 (два) кандидата на неодређено вријеме;

 

 

1 Кречар Немања број додијељених бодова 14
2 Пенић Раденко број додијељених бодова 14
3 Вечерновић Љубо број додијељених бодова 13
4 Живковић Лука број додијељених бодова 12

 

 

                                                                                                                                           ДИРЕКТОР

 

                                                                                                                    Др  Горан Маричић

Број: 06/1.01/0204-120.2-50.11/24

Дана: 23.04.2024. године

 

На основу члана 16. став 3), и члана 19. тачка г) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), и члана 40. став (1) тачка в) Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) Комисија за спровођење поступка избора намјештеника по јавном конкурсу Пореске управе, објављеном дана 06.03.2024. године, на сједници одржаној дана 23.04.2022. године, сачинила је

З А К Љ У Ч А К

Јавни конкурс за упражњена радна мјеста у Пореској управи Републике Српске, објављен на интернет страници Пореске управе, и у дневном листу „Глас Српске“, издање за дан 06.03.2024. године, у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста: „координатор за апликативну подршкуу Одјељењу за модернизацију пословања и IT подршку, у Сектору за информационе технологије, није успио.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 19. тачка г) а у вези са чланом 16. став 3) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), јавни конкурс није успио ако нико од кандидата не добије минималан број бодова утврђен овом Уредбом. Након спроведеног интервјуа, објављен је списак кандидата који нису остварили више од 50 % од највећег могућег броја бодова. Сходно томе, Јавни конкурс за упражњена радна мјеста у Пореској управи Републике Српске, објављен у дневном листу „Глас Српске“, издање за дан 06.03.2024. године и на интернет страници Пореске управе, у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста: „координатор за апликативну подршку, у Одјељењу за модернизацију пословања и IT подршку, у Сектору за информационе технологије, није успио, јер нико од кандидата није остварио више од 50 % од највећег могућег броја бодова.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Одбору државне управе за жалбе у року од 15 дана од дана пријема.

 

 

Доставити:

  1. Кандидатима за радно мјесто „координатор за апликативну подршку“
  1. а/а

                                                                                                               Директор:

                                                                                                        Др Горан Маричић

Број: 06/1.01/0204/120.2-50.9/24

Дана: 23.04.2024. године

 

На основу члана 16. став 3) и члана 17. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, број 38/12 и 20/15), Комисија за спровођење поступка избора намјештеника, по конкурсу објављеном 06.03.2024. године, одржала је улазни интервју, извршила бодовање и након утврђивања коначних резултата јавне конкуренције, на сједници одржаној дана 23.04.2024. године, сачинила је

 

Списак кандидата који нису остварили више од 50 % од највећег могућег броја бодова

 

Након завршене укупне процедуре, а на основу Записника о току разговора са сваким кандидатом који се одазвао на интервју, сачињава се Списак кандидата који нису остварили више од 50% од највећег могућег броја бодова.

 

1.2. Координатор за апликативну подршку – Сједиште, Одјељење за модернизацију пословања и ИТ подршку, Сектор за информационе технологије;

 

1 Срђан Петровић број додијељених бодова 7
2 Санела Тодоровић број додијељених бодова 7
3 Јелена Шибаревић број додијељених бодова 7

 

 

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Директор Маричић разговарао са делегацијом Центра за развој финансија из Словеније: Веома корисна досадашња сарадња Управе и ЦЕФ-а
22. мај 2024.
Позив обвезницима прве групе фискализације да не чекају задњи дан: Поднесите захтјеве за нову фискализацију на вријеме
15. мај 2024.
У прва четири мјесеца ове године прикупљено 1,424 милијарде марака: Рачун јавних прихода Српске „тежи“ за 215 милиона КМ
10. мај 2024.
У функцију пуштена нова електронска услуга за пореске обвезнике-власнике непокретности у РС: Омогућена е-Сагласност за доставу рачуна мејлом
18. април 2024.

Посљедња обавјештења

Саопштење за јавност
23. април 2024.
Позив за закључења уговора о коришћењу електронског сандучетa
4. април 2024.
Правилник о Измјени Правилника о фискалном рачуну
1. април 2024.
Донесен Правилник о динамици фискализације
27. март 2024.