Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2

У „Службеном гласнику Републике Српске“, број 35/20 објављена је Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавањe економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2. Уредба је ступила на снагу 11. априла 2020. године.

Овом уредбом са законском снагом утврђене су пореске мјере за вријеме ванредног стања ради ублажавања економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 с циљем смањења неликвидности пореских обвезника узроковане наведеним стањем.

 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ГОДИШЊИХ ПРИЈАВА

Уредбом је продужен рок за подношење годишњих пријава, и то:

– годишње пореске пријаве за порез на добит за 2019. годину до 30. априла 2020. године,
– годишње пореске пријаве за порез на доходак за 2019. годину до 30. априла 2020. године,
– годишњег обрачуна доприноса за носиоце комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава који су осигурани на ПИО до 30. априла 2020. године,
– пореске пријаве за комуналну таксу до 30. априла 2020. године,
– пореске пријаве за посебну републичку таксу за 2020. годину, за самосталне предузетнике, до 30. априла 2020. године,
– пореске пријаве за регистровано оружје за 2020. годину до 30. априла 2020. године.

 

ПРОДУЖЕЊЕ РОКОВА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА

Уредбом су продужени рокови за измирење пореских обавеза, и то:

– рок за плаћање пореза на добит за 2019. годину, утврђен на основу годишње пореске пријаве за порез на добит за 2019. годину, продужава се до 30. јуна 2020. године,
– рок за плаћање накнаде за унапређење општекорисних функција шума, утврђене на основу пореске пријаве за остале накнаде, продужава се до 30. јуна 2020. године.
– рок за плаћање противпожарне накнаде, утврђене на основу пореске пријаве за остале накнаде које доспијевају за плаћање, продужава се до 30. јуна 2020. године.
– рок за плаћање пореза на доходак, по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. годину, продужава се до 30. јуна 2020. године,
– рок за плаћање првог дијела пореза на непокретност за 2020. годину продужава се до 30. септембра 2020. године, а другог дијела пореза до 31. децембра 2020. године.

 

ПЛАЋАЊЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА У РАТАМА

Уредбом је предвиђено да порески обвезници који имају потешкоће у пословању, а обавезе по основу пореза на добит за 2019. годину, накнаде за унапређење општекорисних функција шума, противпожарне накнаде и пореза на доходак по годишњој пореској пријави за порез на доходак за 2019. годину не измире до 30. јуна 2020. године могу Пореској управи, најкасније до 30. јуна 2020. године, поднијети захтјев за плаћање ових обавеза у ратама до краја 2020. године, уз који прилажу изјаву о потешкоћама у пословању, при чему се на обавезе плаћене у ратама не обрачунавају камате.

 

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК МАЛОГ ПРЕДУЗЕТНИКА

Уредбом је најнижи годишњи износ пореза на доходак малих предузетника за 2020. годину са 600 конвертибилних марака смањен на 240 конвертибилних марака.

 

ОДГОЂЕНО ПЛАЋАЊУ ПОРЕСКОГ ДУГА

Пореским обвезницима који обављају дјелатности којима је забрањен и ограничен рад, те смањена пословна активност у условима ванредне ситуације и ванредног стања и који имају одобрено одгођено плаћање пореског дуга Министарство финансија, односно Пореска управа за вријеме ванредне ситуације и ванредног стања по службеној дужности не укида рјешење о одгођеном плаћању пореског дуга.

За вријеме трајања ванредне ситуације и ванредног стања продужава се вријеме за које је пореском обвезнику одобрено одгођено плаћање пореског дуга, те се за тај период не обрачунава камата, почевши од рате која је доспијевала у марту 2020. године.

За остваривање ових права, порески обвезници који усљед мјера за спречавање ширења вируса корона имају потешкоће у пословању дужни су да Пореској управи Републике Српске, односно Министарству финансија, уз захтјев, поднесу и писмену изјаву о потешкоћама у пословању.

 

ДОПРИНОСИ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ 2020. ГОДИНЕ

За исплаћене плате, плаћање пореза и доприноса у складу са Законом о доприносима и Законом о порезу на доходак за мјесец март 2020. године послодаваца, правних лица и предузетника и обавезе по основу доприноса лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, којима је одлуком Републичког штаба за ванредне ситуације, Градског штаба за ванредне ситуације или Општинског штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, обезбиједиће се из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, намијењених за санирање посљедица изазваних вирусом корона у Републици Српској.

Послодавци и лица која остварују доходак од самосталне дјелатности, а који испуњавају прописане услове, подносе Пореској управи Републике Српске писмену изјаву са захтјевом за санирање посљедица изазваних вирусом корона најкасније до 11. маја 2020. године за март 2020. године.

 

ИСПЛАТА НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ, ОБРАЧУН И УПЛАТА ДОПРИНОСА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

Запосленим код правних лица и предузетника, којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично), из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, исплатиће се износ најниже плате, утврђен Одлуком Владе Републике Српске о износу најниже плате, и на ту најнижу плату обрачунаће се и уплатити доприноси за април 2020. године.

Носиоцима самосталне дјелатности који ту дјелатност обављају као основну, а којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично), из средстава Фонда солидарности за обнову Републике Српске, исплатиће се износ најниже плате, утврђен Одлуком Владе Републике Српске о износу најниже плате, и на ту најнижу плату обрачунати и уплатити доприноси за април 2020. године.

Послодавци и носиоци самосталне дјелатности, а који испуњавају прописане услове, подносе Пореској управи Републике Српске писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате најкасније до 10. јуна 2020. године за април 2020. године.

 

СПИСАК ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИМА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И КОЈИ СУ ПРЕСТАЛИ СА РАДОМ

Надлежна министарства дужна су да утврде списак правних лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности и списак правних лица и предузетника који су престали са радом као посљедица дјеловања пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина, недостатак радне снаге и слично) и доставе их Пореској управи Републике Српске.

 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ОДЛУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Ступањем на снагу ове уредбе престају да важе Одлука о привременој одгоди плаћања пореских обавеза („Службени гласник Републике Српске“, број 28/20) и Одлука о начину измирења пореза на доходак и доприноса за март 2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број 32/20).

Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Пореска управа Републике Српске ове године прикупила значајно више јавних прихода: Полугодишња наплата прихода премашила двије милијарде КМ
4. јул 2024.
Системи су поново доступни.
3. јул 2024.
Благовремено подсјећање за пореске обвезнике: Истиче рок за уплату прве рате пореза на непокретности
26. јун 2024.
Пореска управа Републике Српске учествовала на 28. Генералној скупштини IOTA у Будимпешти
24. јун 2024.

Посљедња обавјештења

Одговори на најчешћа питања обвезника у вези примјене Закона о фискализацији
12. јун 2024.
Донесен Закон о измјени и допуни Закона о порезу на добит
11. јун 2024.
Обавјештења за пореске обвезнике
4. јун 2024.
Саопштење за јавност
23. април 2024.