Закључак

Број: 06/1.01/0801-120.2-463/18

Дана: 08.07.2022. године

На основу члана 19. тачка а) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (”Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), а поступајући по пресуди Окружног суда број 71 0 РС 295710 21 Рсж од 27.01.2022. године, којом је потврђена Пресуда Основног суда број 71 0 РС 295710 18 РС од 18.03.2021. године, Комисија за спровођење поступка поновног избора намјештеника по јавном конкурсу Пореске управе, објављеном дана 08.08.2018. године, на сједници одржаној дана 08.07.2022. године, сачинила је

З А К Љ У Ч А К

Јавни конкурс за упражњена радна мјеста у Пореској управи Републике Српске, објављен на интернет страници Пореске управе, и у дневном листу „Глас Српске“, издање за дан 08.08.2018. године, у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста: „Портир“ у Одјељењу за правне и опште послове у Подручном центру Приједор, није успио.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 08.07.2022. године, Комисија за спровођење поступка избора намјештеника се састала, ради обављања улазног интервјуа у поступку извршавања судске одлуке, за радно мјесто „портир“ у Подручном центру Приједор, Одјељење за правне и опште послове, а који је требао да се обави у просторијама Сједишта Пореске управе у 9 часова.

Кандидати који су требали приступити интервјуу су Мићо Стојановић и Жабић Младен, и о томе су били уредно обавјештени.

Дана 08.07.2022. године, Мићо Стојановић се није појавио на улазном интервјуу у заказано вријеме, док се други кандидат Жабић Младен појавио у заказано вријеме, али је изричито одбио да одговара на питања члановима Комисије и обави разговор са Комисијом, јер је по његовој тврдњи, са њим већ обављен разговор у ранијем периоду и сачињена Листа успјешних кандидата, и да је 04.07.2022. године, већ писмено обавијестио Пореску управу да неће приступити интервјуу.

Слиједом наведеног, Комисија није била у могућности да  утврди способност кандидата да ради на позицији на коју се односи јавни конкурс.

С обзиром да је у члану 19. став 1) тачка а) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника („Службени гласник Републике Српске”, бр. 38/12 и 20/15), прописано, да јавни конкурс, између осталог, није успио ако нема пријављених кандидата, примјеном аналогије на горе описану правну ситуацију, одлучено је као у диспозитиву овог Закључка.

Сходно томе, Јавни конкурс за упражњена радна мјеста у Пореској управи Републике Српске, објављен у дневном листу „Глас Српске“, издање за дан 08.08.2018. године, и на интернет страници Пореске управе, у дијелу који се односи на попуну упражњеног радног мјеста: „Портир“ у Одјељењу за правне и опште послове у Подручном центру Приједор, није успио.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог закључка може се изјавити жалба Одбору државне управе за жалбе у року од 15 дана од дана пријема.

 

 

                                                                                                                  Директор:

                                                                                                        Др Горан Маричић

 

 

Будите у току са посљедњим новостима!

Пријавите се на наш систем за обавјештавање. Пријаву можете отказати у било ком тренутку.


Потребна вам је помоћ ?

Молимо контактирајте нас путем испод наведеног броја телефона или имејл адресе.

+387 51 332 300
kontakt@poreskaupravars.org

Посљедње новости

Пореска управа РС у прошлој години на рачун јавних прихода прикупила рекордан износ: Наплата премашила три милијарде КМ
17. јануара 2023.
Пореска управа Републике Српске благовремено обавјештава пореске обвезнике: До краја године поднијети захтјев за пореску картицу за 2023.
7. децембра 2022.
“Еуроблиц” прогласио директора Маричића за “Побједника дана – 30.11.2022. године”
30. новембра 2022.
Пореска управа Републике Српске спровела појачане контроле: На Јахорини откривено неевидентирање промета и непријављени радници
29. новембра 2022.

Посљедња обавјештења

Системи су поново доступни.
9. јануара 2023.
Закон о престанку важења Закона о посебним републичким таксама
3. јануара 2023.
Закон о допунама Закона о доприносима
3. јануара 2023.
Правилник о измјени Правилника о систему двојног књиговодства код предузетника
28. децембра 2022.