Zakon o dopuni Zakona o doprinosima

U „Službenom glasniku Republike Srpske, broj: 49/21“, objavljen je Zakon o dopuni Zakona o doprinosima. Zakon stupa na snagu 1. jula 2021. godine.

Navedenim zakonom propisano je da osnovica doprinosa za lica u radnom odnosu ne može biti niža od najniže bruto plate u Republici Srpskoj, utvrđenoj u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

Budite u toku sa posljednjim novostima!

Prijavite se na naš sistem za obavještavanje. Prijavu možete otkazati u bilo kom trenutku.