Day

5 maja, 2020

Obavještenje o novom PP-ON obrascu

U „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 40/20 objavljeno je Uputstvo za podnošenje i popunjavanje poreske prijave za ostale naknade (PP-ON) sa obrascem poreske prijave za ostale naknade (PP-ON).Novi obrazac PP-ON u odnosu na prethodni obrazac razlikuje se u visini stope za obračun naknade za protivpožarnu zaštitu, koja iznosi 0,03% i primjenjuje se počev od 01.01.2020....
Više