Day

6 maja, 2020

Podrška borbi protiv kriminala i koprupcije

Poreska uprava Republike Srpske obavještava javnost da, u vezi sa današnjim hapšenjem inspektora Područnog centara Prijedor Poreske uprave RS zbog sumnje da je počinio krivično djelo primanja mita, podržava aktivnosti policije i tužilaštva na suzbijanju korupcije i kriminala.Po dobijanju zvaničnih informacija o ovom predmetu od istražnih organa, u skladu sa zakonom odlučićemo i o pokretanju...
Više