Day

maj 18, 2020

Podnosite zahtjeve kako bi što prije isplatili preostali dio plata za april

Poreska uprava RS poziva poreske obveznike, koji obavljaju djelatnosti kojima je odlukom Štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije virusa korona, da u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa podnose Poreskoj upravi RS...
Više