Day

jun 17, 2020

Nedostupnost sistema za elektronsko podnošenje poreskih prijava

Obavještavamo korisnike elektronskih usluga da još nisu završeni radovi na informacionom sistemu poreske uprave Republike Srpske, zbog čega i dalje nije moguće poreske prijave podnositi elektronskim putem. Intenzivo se radi na otklanjanju nastalih problema. Korisnici elektronskih usluga će biti obaviješteni kada sisitem za elektronsko slanje prijava bude dostupan. Zahvaljujemo na razumijevanju.
Više