Day

8 septembra, 2020

Posebnim kontrolama izrečene kazne u iznosu od 47.000 KM

Poreska uprava Republike Srpske je, nakon prikupljenih saznanja, provedene analize rizika i utvrđenog pada discipline poreskih obveznika, započela akciju pojačane kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i prijavljivanja radnika u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, na cijeloj teritoriji Republike Srpske.S tim u vezi, inspektori Odjeljenja za istrage i obavještajne poslove Poreske uprave RS...
Više