Dan

2 decembra, 2020

Konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-31/2020Dana: 26.11.2020. godineNa osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava  Republike Srpske objavljuje JAVNI KONKURSZA PRIJEM PRIPRAVNIKA Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:1.1  Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u  Područnom centru Banja...
Više