Day

6 decembra, 2020

Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da najkasnije do 31. decembra 2020. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2021. godinu i tako steknu pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak.Poreski obveznici kojima je već izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na umanjenje...
Više