Day

decembar 11, 2020

Blagovremeno obavještenje: Krajem godine ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnosti da 31. decembra 2020. godine, dakle na kraju godine, ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2020. godinu. S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike koji to još nisu uradili da blagovremeno izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2020....
Više