Dan

23 decembra, 2020

Poreska uprava objavljuje Konkurs za prijem pripravnika

REPUBLIKA SRPSKAMINISTARSTVO FINANSIJAPORESKA UPRAVATrg Republike Srpske br.8, 78000 Banja Luka – tel.. 051/332-300; fax. 332-336, callcentar 051/345-080, www.poreskaupravars.org; e-mail: kontakt@poreskaupravars.org Broj: 06/1.01/0204-123.3-32/2020Dana: 21.12.2020. godine Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava  Republike Srpske objavljuje   JAVNI KONKURSZA PRIJEM PRIPRAVNIKA Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:1.1  Jednog...
Više