Day

18 aprila, 2021

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS dala pozitivno mišljenje Poreskoj upravi RS: Potvrda kvalitetnog i odgovornog rada

Poreska uprava Republike Srpske dobila je pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske nakon izvršene revizije finansijskih izvještaja i revizije usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija u finansijskim izvještajima Poreske uprave RS za 2020. godinu. Finansijska revizija u Poreskoj upravi RS trajala je četiri mjeseca, a prema mišljenju Glavne službe za reviziju,...
Više