Dan

28 septembra, 2021

Blagovremeno podsjećanje: Ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike poreza na nepokretnosti da, za dva dana, 30. septembra ove godine, ističe rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2021. godinu.S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da blagovremeno, u propisanom roku, izmire drugu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2021. godinu, kao i eventualno...
Više