Day

20 aprila, 2022

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-13/2022Dana: 20.04.2022. godine Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje JAVNI KONKURSZA PRIJEM PRIPRAVNIKA Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Odjeljenju za pravne i...
Više