Dan

7 septembra, 2022

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-19/2022Dana: 07.09.2022. godine Na osnovu člana 31. i 62. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnika Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11,37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljujeJAVNI KONKURSZA PRIJEM PRIPRAVNIKA      Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem:Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII stepen stručne spreme), koji će pripravnički staž obavljati u Područnom centru Banjaluka,...
Više