Day

7 decembra, 2022

Poreska uprava Republike Srpske blagovremeno obavještava poreske obveznike: Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu za 2023.

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike koji ostvaruju pravo na povrat poreza po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, kao i poreske obveznike kod kojih je u toku 2022. godine došlo do promjene u obimu prava na povrat poreza, da najkasnije do 31. decembra 2022. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac...
Više