Day

24 marta, 2023

Rezultati javne konkurencije

Broj: 06/1.01/0204-120.2-43.16/23Dana: 24.03.2023. godine Na osnovu člana 18. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), Poreska uprava Republike Srpske objavljuje REZULTATE JAVNE KONKURENCIJE Javni konkurs je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, dana 22.02.2023. godine. Intervju sa kandidatima je obavljen 24.03.2023.  godine. Na osnovu Liste uspješnih kandidata...
Više