Day

maj 31, 2023

Javni konkurs za prijem namještenika

Broj: 06/1.01/0204/120.2-123/2023 Dana: 25.05.2023. godine Na osnovu člana 31. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16), i člana 4. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje:   KONKURS ZA UPRAŽNJENA RADNA...
Više

Javni konkurs za prijem pripravnika

Broj: 06/1.01/0204-123.3-10/2023 Dana: 25.05.2023. godine   Na osnovu člana 31. i 62. stav 2) Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) Poreska uprava Republike Srpske objavljuje   JAVNI KONKURS ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA   Poreska uprava Republike Srpske vrši prijem: 1.1.  Jednog (1) pripravnika sa visokom stručnom spremom (VII...
Više