Day

april 18, 2024

U funkciju puštena nova elektronska usluga za poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti u RS: Omogućena e-Saglasnost za dostavu računa mejlom

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike – vlasnike nepokretnosti u Republici Srpskoj da je pustila u funkciju novu elektronsku uslugu „e-Saglasnost“, putem koje sada i elektronskim putem mogu dati saglasnost za dostavu računa za porez na nepokretnosti putem mejla. Pristup ovoj novoj elektronskoj usluzi, čiji je cilj da se obveznicima poreza na nepokretnosti olakša...
Više

Obavještenje o sastavu konkursne komisije i spisak kandidata

Broj: 06/1.01/0204/120.2-50.6/24 Banja Luka, 18.04.2024. godine   Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 118/09, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 12. stav 1. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika (”Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 38/12 i 20/15), a u vezi sa...
Više