Ankete

Poštovani poreski obveznici,
u cilju poboljšanja komunikacije sa Vama te uspješnije međusobne saradnje, kreirali smo Anketu o vanjskoj internet stranici Poreske uprave RS i Anketu o komunikaciji sa Poreskom upravom.
Nadamo se da će nam Vaši odgovori, prijedlozi i kritike pomoći da unaprijedimo međusobnu komunikaciju te usavršimo internet stranicu.

ANKETA O WEB STRANICI PORESKE UPRAVE

ANKETA O KOMUNIKACIJI SA PORESKOM UPRAVOM