Category

Nekategorizovano

Do kraja godine podnijeti zahtjev za poresku karticu

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da najkasnije do 31. decembra 2020. godine podnesu Zahtjev za izdavanje poreske kartice – Obrazac 1001 za 2021. godinu i tako steknu pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak. Poreski obveznici kojima je već izdata poreska kartica, a kod kojih je došlo do promjene obima prava na...
Više

Objavljen spisak poslovnih subjekata koji su dobili pomoć Vlade RS

Poreska uprava Republike Srpske objavila je danas na svojoj zvaničnoj internet stranici pregled poslovnih subjekata kojima je mjerama Vlade RS odobrena pomoć radi ublažavanja ekonomskih posljedica usljed panmdemije virusa korona. Spisak tih poslovnih subjekata objavljen je na početnoj strani internet stranice www.poreskaupravars.org, u sekciji Info-COVID 19. Spiskovi poslovnih subjekata koji su objavljeni podjeljeni su u...
Više

Rezultati javne konkurencije

Poreska uprava objavljuje Rezultate javne konkurencije
Više

Počela kampanja “Porez plaćaj, Srpsku jačaj”

Poreska uprava Republike Srpske započela je promotivnu kampanju pod nazivom „Porez plaćaj, Srpsku jačaj“, čiji je cilj podizanje svijesti građana o važnosti plaćanja poreskih obaveza i koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca, tako i za društvo u cjelini. S tim u vezi, Poreska uprava RS će u narednim danima raznim promotivnim aktivnostima poput...
Više

Kasa javnih prihoda „teža“ za 48 miliona KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prvih jedanaest mjeseci ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,28 milijardi maraka, što je za oko 48 miliona KM ili dva odsto više u odnosu na isti period prošle godine, što pokazuje da je nastavljen pozitivan trend u naplati javnih prihoda. Direktni porezi su u tom...
Više
1 2