Novosti
Priručnik za mlade “POREZ, ULAGANJE U BUDUĆNOST”
Obuka mladih
Propisi

1.11.2019
Održan „Poreski čas“ za srednjoškolce

Poreska uprava Republike Srpske je i ove godine nastavila sa aktivnostima na edukaciji učenika srednjih škola širom Republike Srpske, sa ciljem da im se prezentuje važnost plaćanja poreza, te značaj poreskog sistema, kao i koristi koje iz toga proizilaze.

Tim povodom, danas je u Sjedištu Poreske uprave RS u Banjaluci upriličena edukacija, odnosno „Poreski čas“ za učenike Ekonomske škole Banjaluka, a prethodnih sedmica takve edukacije su održane za srednjoškolce u drugim gradovima širom Republike Srpske. Pored toga, učenici Ekonomske škole Banjaluka su obišli i prostorije Poreske uprave RS u Banjaluci, te su tom prilikom upoznati i sa procesima rada u pojedinim sektorima i Područnoj jedinici Banjaluka.

Naime, službenici Poreske uprave koji su zaduženi za edukacije su srednjoškolce upoznali sa poreskim propisima, formiranjem i načinom rada Poreske uprave RS, zatim sa poreskim sistemom Republike Srpske odnosno postojećim porezima, postupcima, uslovima i načinu plaćanja poreskih obaveza, te pravima i obavezama poreskih obveznika. Takođe, učenicima je prezentovan i način funkcionisanja Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, te proces fiskalizacije.

Cilj ovih aktivnosti je podizanje nivoa svijesti o važnosti poreskog sistema i plaćanja poreza, te koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini. Riječ je o nastavku aktivnosti Poreske uprave Republike Srpske na edukaciji najmlađih stanovnika, kako bi kao budući poreski obveznici stekli potrebna znanja i shvatili značaj i prednosti redovnog plaćanja poreskih obaveza.

Poreska uprava RS će u narednom periodu nastaviti edukacije mladih, kao ključnog segmenta u promjeni načina razmišljanja u ovoj oblasti i to kroz posjete obrazovnim ustanovama ili posjete učenika Poreskoj upravi RS. Ovim aktivnostima nastojimo da utičemo na svijest građana, od najmlađih do najstarijih, da plaćanjem poreza jačamo Republiku Srpsku u svim segmentima.

 

 

18.12.2018
Srednjoškolci uče o značaju poreskog sistema

Predstavnici Poreske uprave RS nastavili su i u ovoj godini edukacije učenika srednjih škola širom Republike Srpske, sa ciljem da im se prezentuje važnost plaćanja poreza, te značaj poreskog sistema, kao i koristi koje iz toga proizilaze.

Naime, prethodnih dana je u prostorijama Područnog centara Poreske uprave RS u Prijedoru upriličena jednočasovna edukacija, odnosno „Poreski čas“ za učenike Gimnazije „Sveti Sava“ Prijedor, dok je takva prezentacija održana i za učenike Gimnazije „Jovan Dučić“ Trebinje i Gimnazije „Istočna Ilidža“ Istočno Novo Sarajevo. U narednim danima, službenici Poreske uprave RS će održati „Poreski čas“ za učenike Gimnazije „Banjaluka“, te učenike Gimnazije „Filip Višnjić“ Bijeljina  i Srednjoškolskog centara „Petar Kočić“ u Zvorniku.

U okviru ovih edukacija učenici se upoznaju sa poreskim propisima, formiranjem i načinom rada Poreske uprave RS, zatim sa poreskim sistemom Republike Srpske odnosno postojećim porezima, postupcima, uslovima i načinu plaćanja poreskih obaveza, te pravima i obavezama poreskih obveznika. Takođe, učenicima je prezentovan i način funkcionisanja Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, te proces fiskalizacije.

Inače, cilj ovih aktivnosti je podizanje nivoa svijesti o važnosti poreskog sistema i plaćanja poreza, te koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini. Riječ je o nastavku aktivnosti Poreske uprave Republike Srpske na edukaciji najmlađih stanovnika, kako bi kao budući poreski obveznici stekli potrebna znanja i shvatili značaj i prednosti redovnog plaćanja poreskih obaveza. Iz tog razloga, Poreska uprava RS će u narednom periodu nastaviti edukacije mladih, kao ključnog segmenta u promjeni načina razmišljanja u ovoj oblasti i to kroz posjete obrazovnim ustanovama ili posjete učenika Poreskoj upravi RS.

Poreska uprava RS ovim aktivnostima nastoji da utiče na svijest građana, od najmlađih do najstarijih, da plaćanjem poreza jačamo Republiku Srpsku u svim segmentima.

 

 

23.4.2018
Srednjoškolci uče o poreskom sistemu

Predstavnici Poreske uprave RS nastavili su i u ovoj godini edukacije učenika srednjih škola širom Republike Srpske, sa ciljem da im se prezentuje važnost plaćanja poreza, te značaj poreskog sistema, kao i koristi koje iz toga proizilaze.
Naime, prethodnih dana su u prostorijama područnih centara Poreske uprave RS u Zvorniku i Bijeljini upriličene jednočasovne edukacije za učenike srednjih ekonomskih škola, dok je takva prezentacija danas održana u Područnom centru u Doboju i to za učenike Ekonomske škole Doboj. Do kraja ove sedmice edukacije su planirane za srednjoškolce i u područnim centarima Prijedor, Banjaluka, Istočno Sarajevo i Trebinje.
U okviru ovih edukacija učenici se upoznaju sa poreskim propisima, formiranjem i načinom rada Poreske uprave RS, zatim sa poreskim sistemom Republike Srpske odnosno postojećim porezima, postupcima, uslovima i načinu plaćanja poreskih obaveza, te pravima i obavezama poreskih obveznika. Takođe, učenicima je prezentovan i način funkcionisanja Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, te proces fiskalizacije.
Inače, cilj ovih aktivnosti je podizanje nivoa svijesti o važnosti poreskog sistema i plaćanja poreza, te koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini. Riječ je o nastavku aktivnosti Poreske uprave Republike Srpske na edukaciji najmlađih stanovnika, kako bi kao budući poreski obveznici stekli potrebna znanja i shvatili značaj i prednosti redovnog plaćanja poreskih obaveza. Iz tog razloga, Poreska uprava RS će u narednom periodu nastaviti edukacije mladih, kao ključnog segmenta u promjeni načina razmišljanja u ovoj oblasti i to kroz posjete obrazovnim ustanovama ili posjete učenika Poreskoj upravi RS.
Poreska uprava RS ovim aktivnostima nastoji da utiče na svijest građana, od najmlađih do najstarijih, da plaćanjem poreza jačamo Republiku Srpsku u svim segmentima.

 

 

 
29.11.2017
Učenici zadovoljni usvojenim znanjem o porezima

Predstavnici Poreske uprave RS nastavili su edukacije učenika srednjih škola širom Republike Srpske, sa ciljem da im se prezentuje važnost plaćanja poreza, te značaj poreskog sistema, kao i koristi koje iz toga proizilaze.

Naime, prethodnih dana su u prostorijama područnih centara Poreske uprave RS u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Doboju upriličene jednočasovne edukacije za učenike srednjih škola, dok je takva prezentacija danas održana u Područnom centru Banjaluka i to za učenike Ugostiteljsko-trgovačko-turistučke škole Banjaluka. Za naredne dane ove edukaciju su planirane za srednjoškolce i u područnim centarima Zvornik, Bijeljina i Prijedor.

U okviru danas održane edukacije učenici Ugostiteljsko-trgovačko-turistučke škole Banjaluka su upoznati sa poreskim propisima, formiranjem i načinom rada Poreske uprave RS, zatim sa poreskim sistemom Republike Srpske odnosno postojećim porezima, postupcima, uslovima i načinu plaćanja poreskih obaveza, te pravima i obavezama poreskih obveznika. Takođe, učenicima je prezentovan i način funkcionisanja Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, te proces fiskalizacije. Tokom prezentacije učenici su postavljali pitanja iz oblasti koje su ih zanimali i istakli da su zadovoljni danas usvojenim znanjima o poreskom sistemu RS.

Inače, cilj ovih aktivnosti je podizanje nivoa svijesti o važnosti poreskog sistema i plaćanja poreza, te koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini. Riječ je o nastavku aktivnosti Poreske uprave Republike Srpske na edukaciji najmlađih stanovnika, kako bi kao budući poreski obveznici stekli potrebna znanja i shvatili značaj i prednosti redovnog plaćanja poreskih obaveza. Iz tog razloga, Poreska uprava RS će u narednom periodu nastaviti edukacije mladih, kao ključnog segmenta u promjeni načina razmišljanja u ovoj oblasti i to kroz posjete obrazovnim ustanovama ili posjete učenika Poreskoj upravi RS.

Poreska uprava RS ovim aktivnostima nastoji da utiče na svijest građana, od najmlađih do najstarijih, da plaćanjem poreza jačamo Republiku Srpsku u svim segmentima.

 
 
 

28.12.2016.
PURS učestvovala na 4. Konferenciji omladinskog rada RS

Poreska uprava Republike Srpske učestvovala je na 4. Konferenciji omladinskog rada Republike Srpske, koja je održana od 21-23.12.2016. godine u Domu omladine u Banjaluci u okviru koje je u cilju edukacije mladih o važnosti plaćanja poreza i koristima koje iz toga proizilaze, održala prezentaciju na temu „Poreske obaveze omladinskih organizacija iz oblasti direktnih poreza“.
Na internet stranici Poreske uprave biće formirana nova sekcija namijenjena mladima kako bi se što bolje upoznali sa poreskim propisima, načinom rada Poreske uprave Republike Srpske, poreskim sistemom Republike Srpske odnosno postojećim porezima, postupcima, uslovima i načinu plaćanja poreskih obaveza,  pravima i obavezama poreskih obveznika osim redovnih održavanja edukacije o porezima.
Cilj ovih aktivnosti je da se pošalje pozitivna poruka o važnosti plaćanja poreza i koristima koje iz toga proizilaze, kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini.

Priručnik za učenike srednjih škola

Priručnik za učenike srednjih škola možete da preuzmete na sledećem linku.

U skladu sa Planom rada Poreske uprave, kojim je predviđena edukacija poreskih obveznika, održani su seminari za učenike srednjih škola vezan za primjenu poreskih propisa, kao i ostale nadležnosti rada Poreske uprave.

Tema seminara: „Informisanje i obuka mladih sa poreskim sistemom Republike Srpske“

Seminar je održan u sledećim gradovima u Republici Srpskoj:
–  U Prijedoru, za učenike Ugostiteljko-ekonomske škole Prijedor, u prostorijama Područnog centara Prijedor
– u Doboju, za učenike Ekonomske škole Doboj, u prostorijama Područnog centara Doboj
– u  Istočnom Sarajevu, za učenike Srednjoškolskog centara Istočna Ilidža, u prostorijama Područnog centara Istočno Sarajevo
–  u Trebinju, za učenike Centra Srednjih škola Trebinje, u prostorijama Područnog centara Trebinje
– u Bijeljini, za učenike Ekonomske škole Bijeljina, u prostorijama Gradske biblioteke u Bijeljini

 

U Poreskoj upravi Republike Srpske je 22.11.2016. godine održana teorijska edukacija u okviru studentske prakse za studente Univerziteta za poslovne studije.

Tema seminara: Značaj Poreskog sistema u RS i BiH

Studenti su se pored teorijskog dijela upoznali i sa praktičnim radom PURS (posjeta Područnom centru Banjaluka).

 

Održan poreski čas za učenike srednjih mašinskih, tehničkih i ugostiteljsko-trgovinsko – tehničkih škola u Republici Srpskoj

U cilju povećanja nivoa svijesti o plaćanju poreza, službenici Poreske uprave Republike Srpske, su u periodu od 23.11. do 04.12. 2017 godine, sproveli aktivnosti na edukaciji učenika srednjih mašinskih, tehničkih i ugostiteljsko – trgovinsko – tehničkih škola o značaju javnih prihoda i poreskog sistema Republike Srpske.
Prvenstveni cilj je bio da se učenici putem organizovane posjete Poreskoj upravi Republike Srpske, u trajanju od jednog školskog časa, upoznaju sa načinom rada Poreske uprave, kao i pravima i obavezama poreskih obveznika.
U tom smislu, održane su edukacije učenika srednjih mašinskih, tehničkih i ugostiteljsko-trgovinsko – tehničkih škola u prostorijama Poreske uprave Republike Srpske i to u:

– Istočnom Sarajevu, 23.11.2017. godine u 14:00h, u prostorijama Područnog centara Istočno Sarajevo,
– Trebinju, 24.11.2017. godine u 10:30h, u prostorijama Područnog centara Trebinje
– Doboju, 27.11.2017. godine u 10:30h, u prostorijama Područnog centara Doboj
– u Banjoj Luci , 29.11.2017. godine u 11:00h, u prostorijama Područnog centara Banja Luka
– Prijedoru, 04.12.2017. godine u 13:00h, u prostorijama Područnog centara Prijedor

U gradovima Zvornik i Bijeljina, iz razgloga nedostatka prostora u prostorijama Poreske uprave edukacije učenika su održane u prostorijama školskim prostorijama i to u:

– Tehničkom školskom centru Zvornik , 30.11.2017. godine u 12:00h,
– Tehničkoj školi „Mihajlo Pupin“ Bijeljina , 01. 12. 2017. godine u 10:00h.

Ovakvom vidu predavanja na dobrovoljnoj osnovi prisustvovalo je 153 učenika srednjih škola, zajedno sa nastavnicima pri čemu je najveća posjećenost zabilježena kao i u ranijem periodu u Doboju i Banjoj Luci. Mladi, budući poreski obveznici, dobili su korisne informacije o ulozi Poreske uprave i poreskom sistemu Republike Srpske, upoznali sa značajem plaćanja poreskih obaveza te koristima koje građani dobijaju zauzvrat. Učenici koji su prisustvovali seminaru (mašinskih, tehničkih i ugostiteljsko-trgovinsko – tehničkih) su bili veoma zainteresovani za ovaj način edukacije, jer imaju želju da stiču nova znanja, a do sada nisu imali priliku da se upozanaju sa poreskim sistemom i nadležnostima Poreske uprave. U prilog tome govori i broj učenika koji je prisustvovao ovom predavanju. Ovo je još jedan uspješan korak Poreske uprave Republike Srpske na povećanju poreskog morala i izgradnji svijesti o značaju plaćanja poreza.

 

Održan poreski čas za učenike srednjih ekonomskih škola u Republici Srpskoj

U periodu od 19.04.2018. godine do 27.04.2018. godine održan je poreski čas učenicima srednjih ekonomskih škola o plaćanju poreza i to u:

– Istočnom Sarajevu, 26.04.2018. godine u 14:00h, za učenike JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža“ u prostorijama Poreske uprave Područnog centara Istočno Sarajevo,
– Trebinju, 27.04.2018. godine u 10:00h, za učenike JU Centar srednjih škola Trebinje, u prostorijama Poreske uprave Područnog centara Trebinje,
– Doboju, 23.04.2018. godine u 10:00h, za učenike JU Ekonomske škole Doboj, u prostorijama Poreske uprave Područnog centara Doboj,
– Banjoj Luci, 25.04.2018. godine u 10:00h, za učenike JU Ekonomske škole Banja Luka, u prostorijama sale za edukaciju u Sjedištu Poreske uprave Republike Srpske,
– Zvorniku, 19.04.2018. godine u 13:00h, za učenike Tehničkog školskog centara Zvornik, u prostorijama pomenutog školskog centara (zbog nedostatka adekvatnog prostora za prijem učenika i održavanje prezentacije u prostorijama Poreske uprave),
– Bijeljini, 20.04.2018. godine u 10:00h, za učenike JU Ekonomska škola Bijeljina, u prostorijama Tehničke škole (zbog nedostatka adekvatnog prostora za prijem učenika i održavanje prezentacije u prostorijama Poreske uprave),
– Prijedoru, 24.04.2018.godine u 12:30h, za učenike JU Ekonomska škola Prijedor, u prostorijama Poreske uprave Područnog centara Prijedor.

Ovakvom vidu predavanja na dobrovoljnoj osnovi prisustvovalo je oko 150 učenika srednjih škola, zajedno sa nastavnicima pri čemu je najveća posjećenost zabilježena kao i u ranijem periodu u Banjoj Luci i Doboju.
Mladi, budući poreski obveznici, dobili su korisne informacije o ulozi Poreske uprave i poreskom sistemu Republike Srpske, upoznali sa značajem plaćanja poreskih obaveza te koristima koje građani dobijaju zauzvrat.
Učenici koji su prisustvovali seminaru (srednjih ekonomskih škola) su bili veoma zainteresovani za ovaj način edukacije, jer imaju želju da stiču nova znanja, a do sada nisu imali priliku da se upozanaju sa poreskim sistemom i nadležnostima Poreske uprave. U prilog tome govori i broj učenika koji je prisustvovao ovom predavanju.
Ovo je još jedan uspješan korak Poreske uprave Republike Srpske na povećanju poreskog morala i izgradnji svijesti o značaju plaćanja poreza.

Propisi koji su značajni za mlade

  1. Zakon o omladinskom organizovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 98/04, 119/08 i 1/12)
  2. Zakon o volontiranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 89/13)
  3. Pravilnik o finansiranju mjera i aktivnosti podrške razvoju i promociji volontiranja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 55/14)
  4. Zakon o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 60/15 i 5/16)
  5. Zakon o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 116/12 i 103/15)
  6. Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 53/16)
  7. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje i umanjenje poreske osnovice poreza na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 7/16)
  8.  Pravilnik o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 26/16)
  9. Zakon o radu  („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 1/16)