ZAPISNICI SA SASTANAKA SA KORISNICIMA JEDINSTVENOG SISTEMA

Poreska Uprava Republike Srpske > JSND > ZAPISNICI SA SASTANAKA SA KORISNICIMA JEDINSTVENOG SISTEMA

 

Broj 2023. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 16.06.2023. godine (PURS, JFDZ)
2.  Zapisnik sa sastanka održanog 06.04.2023. godine (PURS, JFDZ)
3.  Zapisnik sa sastanka održanog 14.02.2023. godine (PURS, FZO)
4.   Zapisnik sa sastanka održanog 08.02.2023. godine (PURS, FZO)
2022. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 22.12.2022. godine (PURS, FPIO)
2. Zapisnik sa sastanka održanog 20.07.2022. godine (PURS, FPIO, FZO) 
3. Zapisnik sa sastanka održanog 16.03.2022. godine (PURS, FPIO)
2021. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 14.10.2021. godine (PURS, FPIO) 
2. Zapisnik sa sastanka održanog 25.05.2021. godine (PURS, FPIO, FZO) 
3. Zapisnik sa sastanka održanog 28.01.2021. godine (PURS, ZZZRS)
4. Zapisnik sa sastanka održanog 26.02.2021. godine (PURS, FPIO)
2020. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 28.02.2020. godine (PURS, FPIO) 
2019. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 06.08.2019. godine (PURS, FPIO) 
2. Zapisnik sa sastanka održanog 31.05.2019. godine (PURS, FPIO) 
3. Zapisnik sa sastanka održanog 12.02.2019. godine (PURS, FPIO) 
2018. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 17.12.2018. godine (PURS, FZO i MPŠV) 
2. Zapisnik sa sastanka održanog 25.10.2018. godine (FPIO, PURS)
3. Zapisnik sa sastanka održanog 19.04.2018.godine (FPIO, PURS)
4. Zapisnik sa sastanka održanog 23.03.2018. godine (PURS, ZZZRS)
5. Zapisnik sa sastanka održanog 25.01.2018. godine (PURS, FPIO)
2017. godina
1. Zapisnik sa sastanka održanog 09.11.2017. godine (PURS, FPIO) 
2. Zapisnik sa sastanka održanog 07.09.2017. godine (PURS, FPIO) 
3. Zapisnik sa sastanka održanog 25.04.2017.godine (PURS, JFDZ) 
4. Zapisnik sa sastanka održanog 05.04.2017. godine (PURS, FPIO) 
2016. godina
1. Zapisnik sa sastanka održanog 08.12.2016. godine (PURS, FPIO, MIP) 
2. Zapisnik sa sastanka održanog 08.12.2016. godine (PURS, FPIO)
3. Zapisnik sa sastanka održanog 16.11.2016. godine (PURS, FPIO)
4. Zapisnik sa sastanka održanog 27.09.2016. godine (PURS, FPIO) 
5. Zapisnik sa sastanka održanog 26.07.2016. godine (PURS, JFDZ) 
6. Zapisnik sa sastanka održanog 17.05.2016. godine (PURS, ZZRS)
7. Zapisnik sa sastanka održanog 02.02.2016. godine (FPIO, PURS)
2015. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 04.11.2015.godine (FPIO, PURS) 
2. Zapisnik sa sastanka održanog 23.7.2015. godine (ZZRS, PURS) 
3. Zapisnik sa sastanka održanog 13.07.2015. godine (FPIO, PURS) 
4. Zapisnik sa sastanka održanog 27.03.2015. godine (FPIO, PURS) 
5. Zapisnik sa sastanka održanog 09.02.2015. godine (FPIO, ZZRS i PURS) 
2014. godina 
1. Zapisnik sa sastanka održanog 08.12.2014. godine (FPIO i PURS)
2. Zapisnik sa sastanka održanog 20.10.2014. godine (FPIO i PURS) 
3. Zapisnik sa sastanka održanog 07.07.2014. godine (FPIO i PURS) 
4. Zapisnik sa sastanka održanog 17.04.2014. godine (FPIO i PURS) 
5. Zapisnik sa sastanka sa PURS i ZZRS održanog 31.01.2014- neverifikovan 
2013. godina
1. Zapisnik sa sastanka sa FPIO FZO održanog 25.12.2013. 
2. Zapisnik sa sastanka sa FPIO FZO održanog 11.10.2013. 
3. Zapisnik sa sastanka sa FPIO i ZZRS održanog 19.06.2013. 
4. Pregled zaključaka sa FZO v.2
5. Zapisnik sa sastanka sa FPIO i ZZRS održanog 19.03.2013.
6. Zapisnik sa sastanka sa ZZRS održanog 15.03.2013.
7. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 7.2.2013. godine (PuRS, FZO RS) 
8. Pregled zaključaka sa sastanaka sa FPIO v.2 
9. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 11.1.2013. godine (PuRS, FPIO RS) 
2012. godina 
1. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 02.11.2012. godine (PuRS, FPIO RS)
2. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 11.10.2012. godine (PuRS, FZO RS) 
3. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 05.09.2012. godine (PuRS, FPIO RS)
4. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 13.07.2012. godine (PuRS, FZO RS) 
5. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 13.06.2012. godine (PuRS, FZO RS) 
6. Izvod iz zapisnika sa radnog sastanka održanog 18.05.2012. godine (PuRS, FPIO RS) 
7. Zapisnik sa sastanka održanog 11.05.2012 godine (PuRS, FZO RS) 
8. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 05.04.2012. godine (PuRS, FZO RS) 
9. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 20.03.2012. godine (PuRS, FZO RS, FPIO RS) 
10. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 09.03.2012. godine (PuRS, FZO RS) 
11. Izvod iz zapisnika 1 sa sastanka održanog 10.02.2012. godine v.2.1 (PuRS, FPIO RS) 
12. Izvod iz zapisnika 1 sa sastanka održanog 09.02.2012. godine (PuRS, FZO RS) 
Ranije godine
1. Zapisnik sa sastanka održanog 03.02.2011. godine (PuRS, FPIO RS) 
2. Zapisnik sa sastanka održanog 08.12.2010. godine (PuRS, FPIO RS, FZO RS) 
3. Zapisnik sa sastanka održanog 19.10.2010. godine (PuRS, FPIO RS) 
4. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 03.10.2011. godine (PuRS, FPIO RS) 
5. Zaključci sa sastanka održanog 02.06.2010. godine(PuRS, FZO RS) 
6. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 30.03.2010. godine (Svi korisnici ministarstva) 
7. Izvod iz zapisnika sa sastanka održanog 18.01.2010. godine (Svi korisnici ministarstva)