Područni centar Doboj

Dejan Starčević

 

Telefon: 053/201-601, 201-600
Faks: 241-950
Adresa: Nemanjina bb
Mejl: pcdoboj@poreskaupravars.org

Područna jedinica Doboj

Miroslav Milutin

 

Telefon: 053/201-619
Faks: 241-950
Adresa: Nemanjina bb

Područna jedinica Modriča

Momir Grahovac

 
Telefon: 053/820-450
Faks: 810-014
Adresa: Kneza Miloša 4

Područna jedinica Derventa

Drago Tutnjević

 

Telefon: 053/333-125, 331-650
Faks: 310-351
Adresa: Nikole Tesle bb

Područna jedinica Brod

Milorad Skopljak

 

Telefon: 053/610-872, 620-230
Faks: 610-872
Adresa: Sv. Save bb

Područna jedinica Petrovo

Drago Tatić

 

Telefon: 053/262-071
Faks: 262-070
Adresa: Ozrenski partizanski odred bb

Područna jedinica Teslić

Radmila Bogdanić

 

Telefon: 053/431-446,410-460
Faks: 431-446
Adresa: Sv. Save bb

Područna jedinica Stanari

Dunja Jerinić

 

Telefon: 053/290-155
Faks: 290-155
Adresa: Stanari bb