Područni centar Istočno Sarajevo

Spomenka Šehovac

 

Telefon: 057/321-050, 321-051
Faks: 490-900
Adresa: Stefana Nemanje bb
pcistocnosarajevo@poreskaupravars.org

Područna jedinica Istočno Sarajevo

Danijela Varagić

 

Telefon: 057/321-083, 321-084
Faks: 321-085
Adresa: Stefana Nemanje bb

Područna jedinica Pale

Nada Bojat

 

Telefon: 057/223-247
Faks: 200-050
Adresa: Srpskih ratnika 14

Područna jedinica Sokolac

Miroslava Grujić-Kalkan

 
Telefon: 057/447-297, 400-071
Faks: 400-070
Adresa: Romanijska 2

Područna jedinica Višegrad

Dušan Nešković

 
Telefon: 058/620-723, 630-540
Faks: 620-723
Adresa: Užičkog korpusa 11

Područna jedinica Rogatica

Milivoje Aničić

 

Telefon: 058/420-490, 415-642
Faks: 420-490
Adresa: Srpske sloge bb

Područna jedinica Rudo

Mirjana Šimšić

 

Telefon: 058/700-230, 700-231
Faks: 700-230
Adresa: Đenerala Dragoljuba Draže Maihailovića 35

Područna jedinica Kalinovik

Jelena Sladoje

 

Telefon: 057/623-300
Faks: 623-300
Adresa: Karađorđeva 19

Područna jedinica Čajniče

Danka Burović

 

Telefon: 058/310-220, 315-136
Faks: 310-220
Adresa: Trg srpskih junaka bb

Područna jedinica Han Pijesak

Rada Marković

 

Telefon: 057/557-210
Faks: 557-210
Adresa: Srpske vojske 25a