Područni centar Prijedor

v.d. Predrag Puđa

 

Telefon: 052/234-691 ili 232-871
Faks: 234-691 ili 240-850
Adresa: Muharema Suljanovića 13
Mejl: pcprijedor@poreskaupravars.org

Područna jedinica Prijedor

Goran Kesić

 

Telefon: 052/490-910
Faks: 234-691
Adresa: Muharema Suljanovića 13

Područna jedinica Novi Grad

Nataša Đurčić

 
Telefon: 052/751-556
Faks: 720-230
Adresa: Karađorđa Petrovića 29

Područna jedinica Kozarska Dubica

Željko Toljević

 

Telefon: 052/425-151
Faks: 425-150
Adresa: Mladena Stojanovića 1

Područna jedinica Kostajnica

Srđan Pašić

 

Telefon: 052/664-440
Faks: 663-759
Adresa: Svetosavska 21