MJERE VLADE RS
PROPISI
OBAVJEŠTENJA
OBRASCI I UPUTSTVA
PITANJA I ODGOVORI
VEBINAR

Pregled poslovnih subjekata kojima je mjerama Vlade RS odobrena pomoć radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nasatalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2:

1. Pregled poslovnih subjekata kojima je odobrena pomoć za mjesec mart 2020.
2. Pregled poslovnih subjekata kojima je odobrena pomoć za mjesec april 2020.
3. Pregled poslovnih subjekata kojima je odobrena pomoć za mjesec maj 2020_najkasnije do 11.05.
4. Pregled poslovnih subjekata kojima je odobrena pomoć za mjesec maj 2020_najmanje do 12.05.

Uredba o dodjeli sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja posljedica pandemije virusa korona za april 2020. godine:

1. Pregled poslovnih subjekata kojima je odobrena pomoć za mjesec april 2020_djelimičan prestanak rada/smanjeni obim poslovanja