Odnosi sa javnošću

Poreska Uprava Republike Srpske > Odnosi sa javnošću

Portparol

Nikola Salapura
nikola.salapura@poreskaupravars.org
051/332-370

U skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama, Poreska uprava Republike Srpske donijela je Vodič i Indeks registar koji bliže propisuju postupak pristupa informacijama u Poreskoj upravi.

Da bi ostvario pravo pristupa informacijama koje se nalaze pod kontrolom Poreske uprave, građanin treba da popuni Obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama i dostavi ga Poreskoj upravi na način koji je propisan Vodičem i Indeks registrom.

Sve informacije iz oblasti poreza poreski obveznici mogu dobiti i putem mejla kontakt@poreskaupravars.org ili telefonom na brojeve navedene u sekciji Kontakt centar.

Upite medija šaljite na sljedeću imejl adresu: nikola.salapura@poreskaupravars.org