Direktor

Direktor

Goran Maričić
kontakt@poreskaupravars.org
051/332-326

BIOGRAFIJA

Dr Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske i doktor pravnih nauka, rođen je 1974. godine u Banjaluci, gdje je diplomirao na Pravnom fakultetu univerziteta u Banjoj Luci  1999. godine i položio pravosudni ispit.
Postdiplomske studije završio je 2009. godine na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, a doktorske studije je završio 2017. godine. Od 2000. godine obavljao je poslove u Vladi Republike Srpske, Zavodu za izgradnju Banja Luka, bio je sekretar ustanove Banski dvor Kulturni centar, direktor Fonda za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske, a od 01.11.2007. godine imenovan je za direktora Službe za zajedničke poslove Vlade Republike Srpske i na tom mjestu bio je sve do preuzimanja funkcije direktora Poreske uprave Republike Srpske u decembru 2018. godine.

Riječ direktora

Poštovani građani,
Poreska uprava Republike Srpske bilježi odlične rezultate u svom radu u posljednjih nekoliko godina, posebno kada je u pitanju naplata javnih prihoda iz naše nadležnosti, ali i modernizacija poslovanja i pružanje što je moguće boljih usluga poreskim obveznicima.
Upravo to su najvažniji ciljevi i vizija Poreske uprave Republike Srpske za budućnost, pored nastavka borbe protiv sive ekonomije, kao jednog od najvećih problema sa kojima se suočavamo.
Za ovako dobre rezultate našeg rada jedni od najzaslužnijih ste upravo vi, poreski obveznici koji poštujete zakonske propise, redovno prijavljujete i plaćate svoje poreske obaveze i na taj način dajete svoj doprinos i jačate Republiku Srpsku i njenu ekonomiju.
Sa ciljem da Vam olakšamo izvršavanje poreskih obaveza preduzeli smo krupne korake u digitalizaciji Poreske uprave RS, automatizovali smo naplatu javnih prihoda što je dalo odlične rezulčtate, te smo omogućili podnošenje svih poreskih prijava elektronskim putem, u čemu smo postali jedni od lidera među javnim upravama u Bosni i Hercegovini i šire. Zahvaljujući tome, sada iz vaših domova i poslovnih kancelarija možete prijavljivati vaše poreske obaveze i preuzimati za vas korisne informacije iz oblasti poreza. Naravno, na ovome nećemo stati i trudićemo se da i dalje idemo u korak sa modernim tehnologijama i nastavimo biti jedna od najnaprednijih državnih institucija, kada je u pitanju digitalizacija.
Izražavam nadu da ćemo i u budućnosti nastaviti uspješnu saradnju na dobrobit naše Republike Srpske, sa ciljem da postanemo odgovorno, uspješno i moderno društvo. Da bi ispunili te ciljeve, svakako moramo shvatiti da je visok poreski moral građana jedan od stubova napretka te države, ali i znati da redovnim prijavljivanjem i plaćanjem poreskih obaveza jačamo našu Republiku Srpsku i njenu ekonomiju.
Poreska uprava Republike Srpske će, kao i do sada, poreskim obveznicima uvijek biti na raspolaganju i pružiti im sve usluge koje su iz naše nadležnosti, kako bi što jednostavnije i u zakonski propisanim rokovima izvršili svoje poreske obaveze.
Poštovani građani, prijavljujte vaše poreske obaveze i izmirujte ih na vrijeme i nemojte sebe dovoditi u situaciju da bez potrebe budete izloženi sankcijama zbog neredovnog izmirivanja poreskih obaveza i skupim postupcima prinudne naplate, na koje smo nekad jednostavno prinuđeni jer nema drugog načina da vršimo svoju osnovnu funkciju, a to je naplata javnih prihoda.
I zato „Porez plaćaj, Srpsku jačaj“

S poštovanjem,

Dr Goran Maričić, direktor
Poreske uprave Republike Srpske