Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Odjeljenje za unutrašnju kontrolu

Vladislava Radulović
Načelnik
051-332-316
vladislava.radulovic@poreskaupravars.org

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: neposrednu i posrednu kontrolu primjene zakona, pravilnika, procedura, uputstava, instrukcija i ostalih akata, kontrolu odgovornosti, blagovremenosti i efikasnosti u radu, kontrolu kršenja kodeksa ponašanja i narušavanja ugleda državnog službenika i namještenika, sastavljanje izvještaja i zapisnika, izradu planova rada i izvještaja o radu i druge poslove u skladu sa propisima.