Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Odjeljenje za upravljanje rizikom

Danijela Tešić
Načelnik
051-337-720
danijela.tesic@poreskaupravars.org

Odjeljenje za upravljanje rizikom

Odjeljenje za upravljanje rizikom obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: izradu, razvoj i sprovođenje strategije, programa, projekata i modela za upravljanje rizikom, koordinaciju aktivnosti sa ostalim organizacionim jedinicama po pitanju upravljanja svim vrstama rizika (registracija, podnošenje poreskih prijava, plaćanje, deklarativni rizik), procjena uticaja rizika na poslovne procese u Poreskoj upravi, predlaganje određenih ciljeva, prikupljanje i analiziranje internih i eksternih podataka potrebnih za utvrđivanje svih rizika, kreiranje i klasifikacija rizičnih grupa poreskih obveznika na nivou cijele PU RS, te profilisanje i odabir rizičnih poreskih obveznika za plan inspekcijske kontrole na nivou cijele Poreske uprave i druge poslove.