Predrag Puđa
v.d. pomoćnik direktora
055/210-060
pcprijedor@poreskaupravars.org

Područni centar Prijedor

Područni centar Prijedor kao osnovna organizaciona jedinica obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na inspekcijski nadzor poreskih obveznika, praćenje redovnosti plaćanja poreskih obaveza i nalaganje plaćanja u slučaju kašnjenja, prinudnu naplatu poreza kod svih poreskih obveznika, pomoć poreskim obveznicima i njihova edukacija, usaglašavanje stanja poreskih obaveza, prijem poreskih prijava, izdavanje uvjerenja i potvrda o obavezama poreskih obveznika, rad po žalbama i po zahtjevima za zastaru, rješavanje zahtjeva poreskih obveznika za povrat i preknjižavanje poreza i druge poslove u skladu sa propisima.

U područnom centru organizacione jedinice su:

  •  Odjeljenje za kontrolu,
  •  Odjeljenje naplate za pravna lica,
  •  Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica,
  •  Odjeljenje za pravne i opšte poslove i područne jedinice.