Poreska Uprava Republike Srpske > Opšte > Organizaciona struktura > Sektor za upravljanje naplatom poreza

Goran Zemun, v.d.
Pomoćnik direktora
051-332-300
kontakt@poreskaupravars.org

Sektor za upravljanje naplatom poreza

Sektor za upravljanje naplatom poreza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: izradu programa naplate poreskog duga, praćenje izvršenja redovne i prinudne naplate u PC, koordiniranje rada organizacionih jedinica koje sprovode postupke naplate, izradu procedure za poboljšanje postupaka naplate u PC i procjene rizika za potrebe naplate, organizaciju poslova u vezi za postupcima stečaja i likvidacije poreskih obveznika, organizaciju i izvršavanje poslova reprogramiranja i odgađanja plaćanja poreskih obaveza i druge poslove u skladu sa propisima.