Informacije

Informacije u vezi popunjavanja prijava i primjene odgovarajućih zakonskih odredbi možete dobiti putem elektronske pošte kontakt@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona: 051/337-759, 337-762, 337-763, 337-769.

Informacije u vezi sa tehničkom stranom rada programa i podešavanjima potrebnim za povezivanje na naše servere i slanje prijava možete dobiti putem elektronske pošte ppo@poreskaupravars.org ili na brojeve telefona: 051/337-898, 051/337-899.

Pauza je od 11:00 do 11:30 pa Vas molimo da uvažite ako u tom periodu osoblje tehničke podrške ne bude u mogućnosti da odgovori na Vaš poziv.

Postavite pitanje ili prijavite grešku u radu programa