Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Fiskalizacija – podzakonski akti

FISKALIZACIJA

 

Broj FISKALIZACIJA Službeni glasnik U primjeni od U primjeni do Ćir. Lat.
Važeći propisi o fiskalizaciji
1. Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 13/08 21.02.2008.
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama fiskalne kase, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa fiskalne kase 121/08 31.12.2008
2. Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 13/08 21.02.2008.
2.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim i funkcionalnim karakteristikama terminala, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa terminala 121/08 31.12.2008.
3. Pravilnik o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 13/08 21.02.2008.
3.1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o funkcionalnim karakteristikama softverske aplikacije, sadržaju formulara i načinu ispitivanja uzorka tipa softverske aplikacije 121/08 31.12.2008.
4. Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 13/08 21.02.2008.
5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnik o izgledu fiskalnih dokumenata, značenju pojedinih podataka sadržanih u fiskalnim dokumentima i konturama fiskalnog loga 121/08 31.12.2008.
6. Pravilnik o sadržaju Zapisnika o uništavanju fiskalnog modula 18/08 07.03.2008.
7. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08 07.03.2008.
8. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08 07.03.2008.
8.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 16/09 14.03.2009.
9. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08 07.03.2008.
10. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 74/08 20.08.2008.
11. Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice softverske aplikacije 18/08 07.03.2008.
12. Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice terminala 18/08 07.03.2008.
13. Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja dosijea i Servisne knjižice fiskalne kase 18/08 07.03.2008.
14. Pravilnik o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008.
14.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog fiskalnog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008.
15. Pravilnik o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 18/08 07.03.2008.
15.1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju pisanog reklamiranog računa i načinu njegovog izdavanja 121/08 31.12.2008.
16. Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08 07.03.2008.
17. Pravilnik o dinamici fiskalizacije 55/08 21.06.2008.
17.1. Ispravka Pravilnika o dinamici fiskalizacije 73/08 16.08.2008.
17.2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 92/08 08.10.2008.
17.3. Pravilnik o iznjenama i dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 118/08 24.12.2008.
17.4. Pravilnik o dopunama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 127/08 08.01.2009.
17.5. Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 21/09 01.04.2009.
17.6. Pravilnik o iznjenama Pravilnika o dinamici fiskalizacije 58/09 08.07.2009.
18. Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08 08.08.2008.
19. Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga 71/08 08.08.2008.
20. Pravilnik o izgledu servisne, fiskalne i programske plombe 71/08 08.08.2008.
21. Pravilnik o sadržaju evidencije o ovlašćenim servisima i serviserima 16/09 14.03.2009.
22. Pravilnik o sadržaju evidencije o fiskalizovanim kasama 16/09 14.03.2009.
23. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09 14.03.2009.
24. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa 86/14 07.10.2014.
25. vPravilnik o uslovima, postupku i načinu izvršenja mjere zabrane obavljanja djelatnosti… 25/15 10.04.2015
26. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima 80/18 06.09.2018
27. Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o zanatskim djelatnostima 90/18 06.09.2018
Nevažeći propisi o fiskalizaciji
1. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa 16/09 14.03.2009 06.10.2014
1.1. Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obrazac ZBRFK) 14.03.2009 06.10.2014