Obrasci

BrojNAZIV OBRASCADokument
Zahtjevi za korekciju podataka prenesenih sa fiskalnih sistema na FTP server PU
1.Zahtjev za korekciju dnevnih izvještaja – veleprodaja
2.Zahtjev za korekciju dnevnih izvještaja – maloprodaja
Primjeri zahtjeva za korekciju podataka prenesenih sa fiskalnih sistema na FTP server PU
1.Primjer korekcije, maloprodaja, promet
2.Primjer korekcije, maloprodaja, reklamacija
3.Primjer korekcije, veleprodaja, reklamacija