Proizvođači i serviseri

DIGIT
MIKROELEKTRONIKA
GALEB GROUP
ARIUS
LANAKO
ANEKS
"MG FISKAL" D.O.O.

Status proizvođača:  Ovlašćeni
Kod proizvođača: A
Web site: www.digit-rs.com
Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 83a/2, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/227-510, 227-520
Faks: 051/227-521
E-mail: fiskalne.kase@digit-rs.com, digit@digit-rs.com

Odobreni fiskalni sistemi:

 1. Fiskalni štampač tipa PARTNER V, softverska aplikacija VLP_FISKAL i terminal HIT-CP01 V, za veleprodajni način rada
 2. Fiskalni štampač tipa PARTNER, softverska aplikacija FISKAL-PARTNER i terminal HIT-CP01
 3. Fiskalna kasa FAVOURITE i terminal HIT-F02
 4. Fiskalna kasa e.Xpert i terminal SIM 300
 5. Fiskalna kasa EX300 i terminal SIM 300

Potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva trgovine i turizma i DOO “DIGIT” Banjaluka, dana 22.10.2008. godine, Ugovor broj 14-01-27-U-1/08.

 

Ovlašteni servisi:
Servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka (DIGIT)

Status proizvođača:  Ovlašćeni
Kod proizvođača: 
E
Web site:
www.mikroelektronika.net
Adresa: Blagoje Parovića bb-Novakovići, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/389-030, 389-040
Faks: 051/389-044
E-mail: info@mikroelektronika.net

Odobreni fiskalni sistemi:

 1. Fiskalni štampač tipa HYBRID, softverska aplikacija F-link h ili F-link hp i terminal DTT-007, za maloprodjni i veleprodajni način rada
 2. Fiskalna kasa tipa ALTERA i terminal DTT-002, Mikroelektronika
 3. Fiskalna kasa tipa IMPERA i terminal DTT-002, Mikroelektronika
 4. Fiskalna kasa tipa INVENTA i terminal DTT-002, Mikroelektronika
 5. Fiskalni štampač tipa PROFESSIONAL, softverska aplikacija F-link ili F-link hp i terminal DTT-003
 6. Fiskalni štampač ME P1000C, softversku aplikaciju F-link ME-C i terminal tipa ME C, za maloprodajni i veleprodajni način rada
 7. Fiskalna kasa tipa ME K20C i terminal tipa ME S registrovanog proizvođača ”Mikroelekronika” a.d. Banja Luka, za maloprodajni način rada

Potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva trgovine i turizma i Mikroelektronike A.D. Banja Luka, dana 31.07.2008. godine, Ugovor broj 14-01-26-U-1/08.

 

Ovlašteni servisi:
Servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka (MIKROELEKTRONIKA)

Status proizvođača:  Ovlašćeni
Kod proizvođača:
K
Web site:
www.galeb.com
Adresa: Cara Uroša 107, Bijeljina
Kontakt telefon: 055/211-471
Faks: 055/211-468
E-mail: galebbn@teol.net

Odobreni fiskalni sistemi:

 1. Fiskalna kasa tipa MP55-Plus i terminal DTT005-Plus
 2. Fiskalna kasa tipa MP5000-Plus i terminal DTT005-Plus
 3. Fiskalni štampač tipa FP550-Plus, softverska aplikacija FisPLUS i terminal DTT005G-Plus

Potpisan je Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Ministarstva trgovine i turizma i “GALEB GROUP” d.o.o. Bijeljina, dana 17/10/08 godine, Ugovor broj 14-01-44-U-1/08.

Ovlašteni servisi:
Servisi koji su prošli kontrolu ispravnosti podataka (GALEB GROUP)

Status proizvođača:  registrovani
Kod proizvođača:
J
Web site:
www.arius.ba
Adresa: Jovana Dučića 49, Banja Luka
Kohtakt telefon: 051/313-666
Faks: 051/305-794
E-mail: fiskalna-kasa@arius.ba

Status proizvođača:  registrovani
Kod proizvođača:
M
Web site:
www.lanaco.com
Adresa: Knjaza Miloša 15, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/335-500
Faks: 051/335-508
E-mail: office@lanaco.com

Status proizvođača:  Registrovani
Kod proizvođača:
O
Web site:
www.aneks.com
Adresa: Krajiških Brigada 113, Banja Luka
Kontakt telefon: 051/333-900, 241-543
Faks: 051/214-545
E-mail: office@aneks.com

Status proizvođača:  Registrovani
Kod proizvođača:
T
Adresa: Vidovdanska 33, Banja Luka
Kontakt telefon: 066/441-218

Upustva za podešavanje veb pretraživača za pristup serveru Fiskal Poreske uprave Republike Srpske