Jedinstveni sistem registracije

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Jedinstveni sistem registracije
Broj NAZIV PROPISA Službeni glasnik U primjeni od Ćir. Lat.
ZAKONI
1. Zakon o poreskom postupku Republike Srpske 78/20 13.08.2020.
PRAVILNICI
1. Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika 31/21 16.04.2021.