Jedinstveni sistem registracije

Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Jedinstveni sistem registracije
BrojNAZIV PROPISASlužbeni glasnikU primjeni odĆir.Lat.
ZAKONI
1.Zakon o poreskom postupku Republike Srpske78/2013.08.2020.
PRAVILNICI
1.Pravilnik o postupku registracije i identifikacije poreskih obveznika31/2116.04.2021.