Obrasci i uputstva

PD obrasci i uputstva

BrojPRIJAVE ZA REGISTRACIJU U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSASlužbeni glasnikĆir.Lat.
1.  Obrazac PD3100 – Prijava / Promjena / Odjava uplate doprinosa31/21
2.  Obrazac PD3110 – Prijava / Promjena / Odjava individualne uplate doprinosa31/21
3.  Obrazac PD3120 – Prijava / Odjava uplate doprinosa u određenim okolnostima31/21
4.  Obrazac PD3210 – Zahtjev za odjavu obveznika doprinosa31/21

 

Šifarnik osnova osiguranja

ŠifraNazivOpisPrijavaNapomena
01Radni odnosLice koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica – rezidenta Republike Srpske ili pravnog ili fizičkog lica sa sjedištem u drugom entitetu, distriktu ili državi, republičkom organu, organu jedinice lokalne samouprave, javnoj ustanovi ili drugoj organizaciji u Republici, lice zaposleno u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt) sa prebivalištem u Republici, kao i lice zaposleno u Brčko Distriktu sa prebivalištem u Brčko Distriktu ako je prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosaPD3100
02Izabrana ili imenovana dužnostLice koje je izabrano ili imenovano na javnu ili drugu dužnost bez zasnivanja radnog odnosa i obavljanjem te dužnosti ostvaruje primanja koja predstavljaju dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodakPD3100
03Radni odnos kod nerezidentaLice koje je na teritoriji Republike Srpske zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica – nerezidenta Republike Srpske, međunarodne organizacije i ustanove ili stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određenoPD3100
04Stručno usavršavanje u inostranstvuLice koje je od strane pravnog ili fizičkog lica – rezidenta Republike Srpske kod kojeg je zaposleno upućeno na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, ako nije obavezno osigurano po propisima države u koju je upućeno ili ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određenoPD3100
05Radni odnos u inostranstvu kod inostranog poslodavcaLice koje je zaposleno u inostranstvu kod inostranog poslodavca, ako nije obavezno osigurano kod inostranog nosioca socijalnog osiguranjaPD3100
06Samostalna privredna ili profesionalna djelatnostLice koje samostalno obavlja privrednu ili profesionalnu djelatnostPD3100
07Ugovor o autorskom pravuLice koje ostvaruje prihod od autorskih pravaPD3100
08Profesionalni sportistaProfesionalni sportistaPD3100
09Korisnik penzijeKorisnik prava na penzijuPD3100
10Nezaposleno lice koje ostvaruje novčanu naknaduLice koje je nezaposleno i ostvaruje novčanu naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i prava za vrijeme nezaposlenostiPD3100
11Nezaposleno liceNezaposleno lice dok je redovno prijavljeno Zavodu za zapošljavanjePD3100
12Vanredni studentVanredni student dok je redovno prijavljen ZavoduPD3100
13Izbjeglo, raseljeno lice ili povratnikIzbjeglo i raseljeno lice i povratnikPD3100
14Zdravstveno osiguranje boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rataLice kome je priznato pravo na zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i civilnih žrtava rataPD3100
15Socijalna zaštitaLice koje je korisnik prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz oblasti socijalne zaštitePD3100
16Vjerski službenikVjerski službenikPD3100
17Nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstvaLice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost i upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstvaPD3100
18Strani državljanin na školovanjuStrani državljanin koji se školuje na teritoriji Republike Srpske, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određenoPD3100
19Strani penzionerDržavljanin Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruje penziju i invalidninu od inostranog isplatioca, dok ima prebivalište na teritoriji Republike Srpske, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određenoPD3100
20Obavezno zdravstveno osiguranjeLice koje se lično uključuje u obavezno zdravstveno osiguranjePD3100
21Civilna zaštitaLice koje na teritoriji Republike Srpske učestvuje u akciji spasavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda (požar, poplava, zemljotres i druge nepogode prouzrokovane višom silom), ili u akciji preduzetoj radi spasavanja života građana ili otklanjanja materijalne štete na imoviniPD3120
22Dobrovoljna vatrogasna službaČlan dobrovoljnog vatrogasnog društva za vrijeme gašenja požara, spasavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i drugim elementarnim nepogodama, uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, odlaska na vježbu i povratku sa vježbe, kao i za vrijeme obrazovanja za vatrogasnu službu koje organizuje vatrogasno društvoPD3120U primjeni do 31.12.2012. god.
23Pomoć državnim organima i javna dužnostLice koje na zahtjev republičkog organa pruži pomoć tom organu, kao i lice za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu republičkih organa i organa jedinica lokalne samoupravePD3120
24Učenik na praksiUčenik i student za vrijeme praktične nastave, odnosno tokom obavljanja stručne prakse kod poslodavcaPD3100
25Obavezni kazneni radLice za vrijeme obavljanja obaveznog rada prilikom izdržavanja kazne zatvora, maloljetničkog zatvora i za vrijeme izvršenja vaspitne mjere u disciplinskom centru za maloljetnike, vaspitnoj ustanovi, vaspitnopopravnom domu ili u drugoj ustanovi za osposobljavanjePD3100U primjeni do 31.12.2015. god.
26Prekvalifikacija ili dokvalifikacija – ZZZRSNezaposleno lice za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije, na koju je upućeno od strane organizacije za zapošljavanjePD3100
27Ugovor o privremenim i povremenim poslovimaLice koje u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa obavljaju privremene ili povremene poslovePD3100
28Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanjuLice za vrijeme obavljanja stručnog osposobljavanja i usavršavanja kod poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa.PD3120
29Omladinski radLice za vrijeme omladinskog radnog angažovanja posredstvom zadruge učenika, studenata i nezaposlene omladinePD3120U primjeni do 31.12.2012. godine
30Javni radoviLice za vrijeme učešća u javnim radovima, koje organizuje Republika Srpska ili jedinica lokalne samoupravePD3120
31Radne akcijeLice za vrijeme učešća u omladinskoj radnoj akciji, odnosno radnom kampu i takmičenju (proizvodnom, sportskom i dr.)PD3120U primjeni do 31.12.2012. godine
32Javna dužnostLice za vrijeme vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu (u svojstvu poslanika, svjedoka, sudije porotnika, vještaka ili tumača i dr.)PD3100U primjeni do 31.12.2012. godine
33Lice sa teškoćama u razvojuLice sa teškoćama u razvoju, za vrijeme stručnog osposobljavanja, nakon završene osnovne škole.PD3100
34Radni odnos u zajedničkim organima BiH*Radi opštine uplate doprinosa, potrebno je označiti ukoliko uposlenik radi u zajedničkim institucijama BiHPD3100
35Dokup stažaNezaposleno lice kome je priznato pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenostiPD3100
36Dobrovoljni osiguranik na PIOLice koje je dobrovoljni osiguranik u skladu sa propisima kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranjePD3100
37Civilne žrtve rataLice kojem je priznato pravo na zdravstveno osiguranje prema Zakonu o zaštiti civilnih žrtava rata (“Službeni glasnik Republike Srpske” br.24/10)PD3100U primjeni do 31.12.2017. god.
38Sauživalac porodične penzijeKorisnik penzije koje je ovo pravo steklo nasljeđivanjemPD3100
39Radni odnos sa zdravstvenim osiguranjem u FBIH/BrčkomLice koje je zaposleno kod pravnog ili fizičkog lica rezidenta Republike a koje želi da ostvari zdravstveno osiguranje u FBIH/Brčko DistriktPD3100
40Radni odnos sa licem preko 50 godina života koje ima pravo na oslobođenje od poreza na dohodakZa lica preko 50 godina života, koja je poslodavac zaposlio,a koja su prethodno bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS najmanje godinu dana neprekidnoPD3100U primjeni od 01.02.2011. godine do 31.12.2015. godine
41Radni odnos u FBiH/Brčkom sa zdravstvenim osiguranjem u RSZa lica sa prebivalištem u Republici Srpskoj, koja dohodak ostvaruju u FBiH/Brčko Distriktu, a koja su prijavljena na Fond zdravstvenog osiguranja u Republici SrpskojPD3100
42Radni odnos po odluci suda / rješenju inspekcijeRetroaktivna prijava / odjava za lica koja su po odluci suda / rješenju inspekcije vraćena na posao a za to vrijeme bila zaposlena kod drugog poslodavca ili primala naknadu za materijalno obezbjeđenje od strane Zavoda za zapošljavanjePD3100
43Lica u postupku priznavanja prava iz PIOLica koja su Fondu PIO Republike Srpske podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na penzijuPD3100
44Korisnii penzija FPIO RS sa prebivalištem u inostranstvuKorisnik penzije Fonda PIO RS čije je prebivalište u inostranstvuPD3100
45Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (PIO i zdravstveno osiguranje)Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje je osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranjePD3110
46Rad preko omladinske zadrugeLice do navršenih 26 godina života koje, u skladu sa zakonom, obavlja poslove preko omladinske zadruge, odnosno bez obzira na godine života ako nije na redovnom školovanjuPD3100U primjeni od 01.01.2013. god.
47Privremeni i povremeni poslovi preko omladinske zadrugeLice za vrijeme obavljanja privremenih i povremenih poslova preko omladinskih zadruga do navršenih 26 godina ako se nalazi na redovnom školovanjuPD3120U primjeni od 01.01.2013. god.
48Ugovor o djeluLice koje na osnovu ugovora o djelu, odnosno drugog sličnog ugovora ostvaruje naknaduPD3100U primjeni od 01.01.2013. god.
49Član organa upravljanja ili organa nadzoraČlan organa upravljanja ili nadzora privrednog društva ili drugog oblika organizovanja, a koji po tom osnovu primaju naknaduPD3100
50Bračni drug zaposlenog u DKPBračni drug koji boravi sa zaposlenim u diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH ukoliko je prije odlaska bio u radnom odnosu u BiH, a u skladu sa zakonskim propisima BiHPD3100
51Ugovor o dopunskom raduLice koje ostvaruje naknadu po osnovu ugovora o dopunskom radu u skladu za zakonom kojim se uređuje rad i radni odnosiPD3100U primjeni od 01.01.2016. god.
52Ugostiteljska djelatnost u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanjeLice koje samostalno obavlja ugostiteljsku djelatnost pružanjem usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje koje je upisano u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penzijuPD3110U primjeni od 01.01.2018. god.
53Prekvalifikacija i dokvalifikacija –Fond za PIOKorisnik prava na novčanu naknadu u vezi sa prekvalifikacijom i dokvalifikacijom i zapošljavanjem, koje je ovo pravo ostvarilo prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranjuPD3100
54Član privrednog društva, odgovorno lice bez zasnivanja radnog odnosa, prokuristaČlan privrednog društva ili druge organizacije, odgovorno lice u privrednom društvu ili drugoj organizaciji bez zasnivanja radnog odnosa, prokurista, a koji po tom osnovu primaju naknaduPD3100
55Nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (zdravstveno osiguranje)Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost, upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, i koje nije osiguranik poljoprivrednik u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranjePD3110U primjeni od 01.01.2018. god.
56Radnik upućen u inostranstvoLice koje je zaposleno kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućeno na rad u inostranstvo, dok traje upućivanjePD3100U primjeni od 01.06.2022. god.
57Lica iz člana 10a. Zakona o zdravstvenom osiguranjuDjeca do navršenih 15 godina života, školska djeca i studenti do kraja školovanja, a najkasnije do 26. godine života; žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 mjeseci poslije porođaja; lica starija od 65 godina života; lica sa invaliditetom; lica u stanju mentalne retardacije; lica bez prihoda; lica koja žive sa HIV infekcijom ili koja boluju od AIDS-a, ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti; lica koja boluju od malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoza, epilepsije, multiple skleroze, cistične fibroze, reumatske groznice; lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije; oboljela, odnosno povrijeđena lica kojima se pruža hitna medicinska pomoć; lica u vezi sa davanjem i primanjem ljudskih organa, tkiva i ćelija; lica oboljela od rijetkih bolesti koje utvrđuje Institut za javno zdravstvo i lica u stanju vigilne kome.PD3100U primjeni od 19.11.2019. godine.
58Nezaposleni roditelj četvoro i više djeceNezaposleni roditelj četvoro i više djece koji ostvaruje pravo na novčano primanje i pripadajuće doprinose u skladu sa  Zakonom o o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici SrpskojPD3100U primjeni od 01.01.2023. godine

 

Šifarnik opština i gradova

SPISAK OPŠTINA I GRADOVA SA BROJČANIM OZNAKAMA
NAZIV OPŠTINE / GRADAŠIFRA OPŠTINE / GRADA
Milići001
Banja Luka002
Bijeljina005
Bileća006
Kozarska Dubica007
Gradiška008
Krupa na Uni009
Brod010
Novi Grad011
Petrovac012
Šamac013
Bratunac015
Brčko016
Šifra opštine „016“-Brčko koristi se kod plaćanja odgovarajuće vrste doprinosa prema fondovima socijalne sigurnosti i organizacijama socijalnog osiguranja kod kojih su obveznici prijavljeni, odnosno ostvaruju pravo na određenu vrstu osiguranja
Čajniče023
Čelinac025
Derventa027
Doboj028
Foča031
Gacko033
Pelagićevo034
Novo Goražde036
Petrovo038
Han Pijesak041
Jezero043
Osmaci045
Kalinovik046
Ribnik050
Kotor Varoš053
Kupres055
Laktaši056
Lopare059
Ljubinje061
Modriča064
Vukosavlje066
Mrkonjić Grad067
Nevesinje069
Donji Žabar072
Prijedor074
Prnjavor075
Rogatica078
Rudo080
Oštra Luka081
Istočna Ilidža085
Istočno Novo Sarajevo088
Pale089
Istočni Stari Grad090
Trnovo091
Kneževo093
Sokolac094
Srbac095
Srebrenica097
Berkovići099
Šekovići100
Šipovo102
Teslić103
Istočni Drvar105
Trebinje107
Ugljevik109
Višegrad113
Vlasenica116
Zvornik119
Kostajnica135
Istočni Mostar136
Stanari138