Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Obrasci > Poreske prijave iz fiskalizacije

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
1. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za inicijalnu fiskalizaciju 18/08
1.1. Zahtev za inicijalnu fiskalizaciju (Obrazac ZIF) 07.03.2008.
2. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za zamjenu fiskalnog modula 18/08
2.1. Zahtjev za zamjenu fiskalnog modula 07.03.2008.
3. Pravilnik o sadržaju Zahtjeva za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 18/08
3.1. Zahtjev za naknadnu fiskalizaciju usljed servisiranja 07.03.2008.
4. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za promjenu naziva i adrese prodajnog mjesta 16/09
4. Zahtjev za promjenu naziva i aderese prodajnog mjesta 14.03.2009.
5. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa 86/14
5.1. Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obratac ZBRFK) 07.10.2014.
6. Pravilnik o sadržaju i vođenju knjige dnevnih izvještaja 18/08
6.1. Knjiga dnevnih izvještaja (Obrazac KDI) 07.03.2008.
6.1.1. Knjiga dnevnih izvještaja (Obrazac KDI) 07.03.2008.
7. Pravilnik o izgledu i sadržaju obavještenja
koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga
71/08
7.1. Obavještenje koje obveznik ističe u objektu u kome vrši promet robe, odnosno usluga 08.08.2008.
8. Pravilnik o izgledu i sadržaju oznake kojom se označava objekat u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti, kao i načinu označavanja takvog objekta 71/08
8.1. Oznaka na objektu u slučaju izricanja mjere zabrane obavljanja djelatnosti 08.08.2008.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obarazaca
II NEVAŽEĆI PORESKI OBRASCI
1. Pravilnik o sadržaju zahtjeva za brisanje  iz registra fiskalizovanih kasa 16/09
1.1. Zahtjev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa (Obratac ZBRFK) 14.03.2009. 06.10.2014.