Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Obrasci > Poreske prijave za porez na nepokretnosti

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE / Propis objavljivanja obrazaca
1.Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti100/16
1.1.Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)03.12.2016.
1.2.Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza i primjenu niže poreske stope (Obrazac ZOPN)03.12.2016.
1.3.Prijava za promjenu vlasnika/odjavu nepokretnosti (Obrazac PVON)03.12.2016.
2.Pravilnik o poreskom računu i načinu plaćanja poreza na nepokretnosti100/16
2.1.Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO)03.12.2016.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE-propis objavljivanja obrazaca
3.Pravilnik o upisu u fiskalni registar nepokretnosti16/09
3.1.Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)14.03.2009.08.10.2009.
3.2.Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN)14.03.2009.08.10.2009.
3.3.Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN)14.03.2009.08.10.2009.
4.Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu u fiskalni registar nepokretnosti87/09
4.1.Prijava za upis u fiskalni registar nepokretnosti (Obrazac PFRN)09.10.2009.02.12.2016.
4.2.Zahtjev za oslobađanje plaćanja poreza (Obrazac ZOPN)09.10.2009.02.12.2016.
4.3.Prijava o promjeni namjene ili vrijednosti nepokretnosti (Obrazac PNVN)09.10.2009.02.12.2016.
4.4.Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac ZUPO)29/0923.04.2009.02.12.2016.