Обрасце и упутства за њихово попуњавање, осим на овој страници, можете бесплатно добити и у свим подручним јединицама Пореске управе. Пријаве је потребно доставити у два примјерка лично или путем поште на адресу ваше подручне јединице, са назнаком назива пореске пријаве.

Кликом на иконицу бирате између Word, Excel или pdf типа документа. Word и Excel документи су прилагођени за електронско попуњавање од стране корисника.

Број Прописи Службени гласник Републике Српске Почетак примјене прописа Престанак важења прописа Ћир. Лат.
I ВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања образаца
А) ПОСЕБНА РЕПУБЛИЧКА ТАКСА
1. Упутство за подношење пореске пријаве за посебну републичку таксу 8/15
1.1. ПП ГРТ – Пореска пријава за посебну републичку таксу 01.01.2015.
Б) КОМУНАЛНА ТАКСА
Обрасци 113/03
1. ПП КТ – Пореска пријава за комуналану таксу 01.01.2004.
В) БОРАВИШНА ТАКСА
1. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплћене боравишне таксе 11/19
1.1. МП ИБТ Мјесечна пријава извјештај боравишне таксе 01.01.2019.
2. Правилник о облику и садржају пријаве о износу обрачунатог паушалног износа боавишне таксе 24/16
2.1. ГП ПИБТ –Годишња пријава паушалног износа боравишне таксе 01.01.2016.
II НЕВАЖЕЋЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ / Пропис објављивања обаразаца
А) ПОСЕБНА РЕПУБЛИЧКА ТАКСА
1. Упутство за подношење пореске пријаве за посебну републичку таксу 89/14 Преузми pdf документ
1.1. ПП ГРТ – Пореска пријава за посебну републичку таксу 01.01.2010. 31.12.2014. Преузми pdf документ
1.2. ПП ГРТ – Пореска пријава за посебну републичку таксу 01.01.2014. 31.12.2014 Преузми pdf документ
2. Правилник о облику и садржају извјештаја о броју корисника услуга смјештаја и износу наплћене боравишне таксе 49/05 Преузми pdf документ
2.1. МП ИБТ Мјесечна пријава извјештај боравишне таксе 01.06.2006. 18.02.2019. Преузми pdf документ