Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
    I Važeći propis objavljivanja obrazaca
1.Pravilnik o obliku i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit11/17
1.1.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o formi i sadržaju obrazaca poreskih prijava poreza na dobit77/1927.09.2019.
1.1.1.Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit01.01.2016.
1.2.Obrazac 1102-Dodaci uz Godišnju poresku prijavu za porez na dobit, Obrazac 110201.01.2016.

1.3.Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit77/1901.01.2019.
2.Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje47/16
2.1.Godišnja prijava kontrolisanih transakcija01.01.2016.
2.2.Izjava o prihodu i korisniku prihoda od dividendi, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između BiH i …31.12.2017.

 

2.3.Godišnja prijava poreza po odbitku01.01.2017.
2.3.1.Uputstvo o popunjavanju Godišnje prijave poreza po odbitku i Primjer popunjene Godišnje prijave poreza po odbitku01.01.2017.

 

II Nevažeći propis objavljivanja obrazaca
1.Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit129/06Preuzmi pdf dokument
1.1.Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit01.01.2007.31.12.2007.
1.2.Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit01.01.2007.31.12.2007.
1.3.Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit01.01.2007.31.12.2007.
1.4.Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava01.01.2007.31.12.2007.
1.5.Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika01.01.2007.31.12.2007.
1.6.Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika01.01.2007.31.12.2007.
1.7.Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost01.01.2007.31.12.2007.
2.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit110/07Preuzmi pdf dokument
2.1.Godišnja poreska prijava za porez na dobit, Obrazac 110101.01.2008.31.12.2012.Preuzmi pdf dokument
2.2.Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit01.01.2008.31.12.2012.Preuzmi pdf dokument
2.3.Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit01.01.2008.31.12.2012.Preuzmi pdf dokument
2.4.Obrazac 1105-Konsolidovana poreska prijava01.01.2008.31.12.2012.Preuzmi pdf dokument
2.5.Obrazac 1106-Zahtjev za status malog poreskog obveznika01.01.2008.31.12.2012.Preuzmi pdf dokument
2.6.Obrazac 1107-Poreska prijasva malog poreskog obveznika01.01.2008.31.12.2012.Preuzmi pdf dokument
2.7.Obrazac 1108-Obavještajna prijava za udruženje za poslovnu djelatnost01.01.2008.31.12.2012.Preuzmi pdf dokument
3.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit17/13Preuzmi pdf dokument
3.1.Obrazac 1101-Godišnja poreska prijava za porez na dobit01.01.2013.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
3.2.Obrazac 1102-Dodaci uz poresku prijavu poreza na dobit01.01.2013.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
3.3.Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit01.01.2013.31.12.2017.Preuzmi pdf dokument
3.4.Obrazac 1104-Akontacija poreza na dobit01.01.2017.31.12.2019.Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument
3.5.Zahtjev za nižu poresku stopu, oslobađanje od poreza ili povrat poreza po osnovu prihoda od usluga, kamata i autorskih prava, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja izmenju BIH15.06.2016.Preuzmi pdf dokument