Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Obrasci > Prijave za registrovano oružije

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

BrojPropisiSlužbeni glasnik Republike SrpskePočetak primjene propisaPrestanak važenja propisaĆir.Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – Propis objavljivanja obarazaca
1.Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara11/19
1.1.Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO01.01.2019.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – Propis objavljivanja obrazaca
1.Obrasci poreske prijave za registrovano oružje113/03Preuzmi pdf dokument
1.1.Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO01.01.2004.31.12.2014.Preuzmi pdf dokument
2.Uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara89/14Preuzmi pdf dokument
2.1.Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO01.01.2015.31.12.2015.Preuzmi pdf dokument
3.Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara25/16Preuzmi pdf dokument
3.1.Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO01.01.2016.18.02.2019.Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument