Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Obrasci > Prijave za registrovano oružije

Obrasce i uputstva za njihovo popunjavanje, osim na ovoj stranici, možete besplatno dobiti i u svim područnim jedinicama Poreske uprave. Prijave je potrebno dostaviti u dva primjerka lično ili putem pošte na adresu vaše područne jedinice, sa naznakom naziva poreske prijave.

Klikom na ikonicu birate između Word, Excel ili pdf tipa dokumenta. Word i Excel dokumenti su prilagođeni za elektronsko popunjavanje od strane korisnika.

Broj Propisi Službeni glasnik Republike Srpske Početak primjene propisa Prestanak važenja propisa Ćir. Lat.
I VAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – Propis objavljivanja obarazaca
1. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 11/19
1.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO 01.01.2019.
II NEVAŽEĆE PORESKE PRIJAVE – Propis objavljivanja obrazaca
1. Obrasci poreske prijave za registrovano oružje 113/03 Preuzmi pdf dokument
1.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO 01.01.2004. 31.12.2014. Preuzmi pdf dokument
2. Uputstvo za podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 89/14 Preuzmi pdf dokument
2.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO 01.01.2015. 31.12.2015. Preuzmi pdf dokument
3. Uputstvo za plaćanje i podnošenje poreske prijave za porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara 25/16 Preuzmi pdf dokument
3.1. Poreska prijava za registrovano oružje, Obrazac PP-RO 01.01.2016. 18.02.2019. Preuzmi pdf dokument
Preuzmi pdf dokument