Poreska Uprava Republike Srpske > Pravna lica > Ostali propisi – podzakonski akti

OSTALI PROPISI

 

BrojOSTALI PROPISISlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi
 A) Propisi o računovodstvu
1.Pravilnik o kontnom okviru i sadržani računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike106/1501.01.2016.
1.1.Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike63/1606.08.2016.
1.2.Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje63/1606.08.2016.
1.3.Pravilnik o sadržini i formi finansijskih izvještaja za investicion fondove63/1606.08.2016.
1.4.Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja o promjenama na kapitalu63/1606.08.2016.
1.5.Pravilnik o dodatnom računovodstvenom izvještaju – Aneksu62/1604.08.2016.
1.6.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodatnom računovodstvenom izvještaju – Aneksu124/2222.12.2022.
 V) Propisi o radu
1.Odluka o najnižoj plati3/2001.01.2020.
2.Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu129/2025.12.2020.
3.Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2021. godinu47/2101.06.2021.
4.Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu1/2201.01.2022.
5.Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu45/2201.05.2022.
6.Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2023. godinu8/2301.01.2023.
7.Odluka o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku53/1608.07.2016.
8.Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku39/2212.05.2022.
G) Propisi o unutrašnjem platnom prometu

1.Uredba o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem86/1207.09.2012.
1.1.Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem10/1414.02.2014.
1.2.Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem07/2320.01.2023.
Nevažeći propisi
 A) Propisi o računovodstvu
1.Pravilnik o kontnom okviru i sadržani računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike99/1415.11.2014.31.12.2015.
1.1.Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike49/1506.08.2016.05.08.2016.
1.2.Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za društva za osiguranje97/0901.01.2010.05.08.2016.
1.3.Pravilnik o kontnom okviru, sadržini računa u kontnom okviru i sadržani i formi finansijskih izvještaja za investicione fondove101/0901.01.2010.05.08.2016.
1.4.Pravilnik o sadržini i formi obrazaca izvještaja o promjenama na kapitalu84/0901.01.2010.05.08.2016.
 V) Propisi o radu
1.Opšti kolektivni ugovor40/1019.05.2010.
1.1.Odluka o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora35/1621.04.2016.30.05.2016.
1.2.Odluka o izmjeni Odluke o primjeni odredaba Opšteg kolektivnog ugovora43/1631.05.2016.30.06.2016.
1.3.Odluka o najnižoj plati2/1701.01.2017.31.12.2017.
1.4.Odluka o najnižoj plati2/1801.01.2018.
1.5.Odluka o izmjeni Odluke o najnižoj plati69/1801.01.2018.
1.6.Odluka o najnižoj plati120/1801.01.2019.31.12.2019.

 

 

PROPISI O IGRAMA NA SREĆU

 

BrojPROPISI O IGRAMA NA SREĆUSlužbeni glasnikU primjeni odU primjeni doĆir.Lat.
Važeći propisi
1.Pravilnik o načinu obračuna i evidentiranja dobitka od igara na sreću92/0916.10.2009.
2.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna i evidentiranja dobitaka od igara na sreću42/1116.10.2009.
3.Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima i načinu priređivanja klađenja putem SMS-a79/1105.08.2011.
Nevažeći propisi
1.Pravilnik o prostornim i tehničkim uslovima i načinu priređivanja klađenja putem SMS-a i internet igara na sreću116/1017.11.2010.
2.Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obračuna i evidentiranja dobitaka od igara na sreću- u primjeni zaključno sa 22.04.2011.godine110/1003.11.2010.