ОСТАЛИ ПРОПИСИ

 

Број ОСТАЛИ ПРОПИСИ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи
 А) Прописи о рачуноводству
1. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске 94/15 24.11.2015.
 Б) Прописи о судским таксама
1. Закон о судским таксама 73/08 16.08.2008.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 49/09 19.06.2009.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о судским таксама 67/13 16.08.2013.
1.3. Закон о допуни Закона о судским таксама 63/14 26.07.2014.
1.4. Закон о измјенама и допунам Закона о судским таксама 66/18 25.07.2018.
 В) Прописи о раду
1. Закон о раду 1/16 01.01.2016.
1.1. Закон о измјенама и допунама Закона о раду 66/18 01.08.2018.
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о раду 119/21 01.01.2022.
 Г) Прописи о унутрашњем платном промету
1. Закон о унутрашњем платном промету 52/12 15.06.2012.
1.1 Закон о унутрашњем платном промету – исправка 92/12
1.2. Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 58/19 17.07.2019.
1.3. Закон о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету 38/22 07.05.2022.
 Д) Прописи о подстицајима у привреди
1. Закон о подстицајима у привреди Републике Српске 52/19 01.07.2019.
Неважећи прописи
 А) Прописи о рачуноводству
1. Закон о рачуноводству и ревизији Републике Српске 36/09 01.01.2010. 23.11.2015.
1.1 Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 52/11 26.05.2011. 23.11.2015.
 В) Прописи о раду
1. Закон о раду- пречишћени текст 55/07 04.07.2007. 31.12.2015.

 

 

ПРОПИСИ О ИГРАМА НА СРЕЋУ

 

Број ПРОПИСИ О ИГРАМА НА СРЕЋУ Службени гласник У примјени од У примјени до Ћир. Лат.
Важећи прописи
1. Закон о играма на срећу 111/12 29.11.2012.
Неважећи прописи
1. Закон о играма на срећу – пречишћен текст 67/10 13.07.2010.
2. Закон о играма на срећу 110/08 26.11.2008.
3. Закон о измјенама и допунама Закона о играма на срећу 53/10 10.06.2010.
4. Исправка Закона о играма на срећу 62/10 28.06.2010.